ⓘ פייפער. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: פֿייפֿן קען מיינען עטליכע זאכן, שפילן א פייפל א מוזיק אינסטרומענט מאכן א פייף מיטן מויל עס קען מיינ ..

                                     

ⓘ פייפער

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

פֿייפֿן קען מיינען עטליכע זאכן,

  • שפילן א פייפל א מוזיק אינסטרומענט
  • מאכן א פייף מיטן מויל

עס קען מיינען א פייפער פון א אויטאמאביל, א.א.וו.

סאיז דא וואס זאגן, אז עס פאסט נישט פאר א יוד צו פייפן מיטן מויל, אבער די אינהאלט דערפון איז אומבאקאנט.