ⓘ ריטשארד טרעוויטיק. ריטשאַרד טרעוויטיק איז געווען א קאָרנישער ערפינדער און אינזשעניר. ער איז מערסטנס באקאנט פאר בויען דעם ערשטן געראָטענעם דאַמף־לאָקאָמאָטיוו, ו ..

                                     

ⓘ ריטשארד טרעוויטיק

ריטשאַרד טרעוויטיק איז געווען א קאָרנישער ערפינדער און אינזשעניר. ער איז מערסטנס באקאנט פאר בויען דעם ערשטן געראָטענעם דאַמף־לאָקאָמאָטיוו, וואס איז אבער אויסגעפֿורעמט געווען אלס א פארמיטל פאר וועגן, און נישט פאר אייזנבאנען.

טרעוויטיק איז געווען פון א גרויסער פֿאַרשנייַדונג אומגעגנט אין קארנוואל, ענגלאנד. זיינע עלטערן זענען געווען ריטשארד טרעוויטיק 1735-1797 און אַן טיג געש 1810. אין 1797 האט טרעוויטיק געהייראט דזשיין האַרווי. ער איז געשטארבן פון לונגען־אָנצינדונג אין 1833.