ⓘ בעטאן. בעטאָן איז א וויכטיגער שטאף וואס מען נוצט אין קאנסטרוקציע. מאָדערנער בעטאָן ווערט געמאכט פון א מישונג פון צעמענט, זאמד, זשווירן און וואסער. נאך וואס די מ ..

                                     

ⓘ בעטאן

בעטאָן איז א וויכטיגער שטאף וואס מען נוצט אין קאנסטרוקציע. מאָדערנער בעטאָן ווערט געמאכט פון א מישונג פון צעמענט, זאמד, זשווירן און וואסער. נאך וואס די מישונג איז געמאכט ווערט עס געפֿירט צו דער קאנסטרוקציע ארט אין א בעטאן-מישער, און ווערט אפט איבערגעפֿירט אין א בעטאן-פאמפע.

בעטאָן ווערט באנוצט עפֿטער ווי יעדער אנדערער מענטשן-געמאכט שטאף אין דער וועלט. די עלעמנטן זענען געמישט צו מאכן א פאסטע, א ביסל אזא ווי מאכן טייג פאר ברויט. דער בעטאָן איז דערנאך אַװעקגעשיט אַריין אין א ראַם. נאך עטלעכע שעות, פֿאַרשטײַפֿט זיך דער בעטאָן. בעטאָן ווערט פֿאַרשטײַפֿט צוליב א כעמישע רעאקציע וואס הייסט הידראציע. דאס וואסער רעאגירט מיטן בעטאָן, וואס פארבינדט די אנדערע עלעמענטן און מאכט א שטארק שטיין-ענלעכן שטאף.

בעטאָן ווערט באנוצט צו מאכן טראָטואַרן, רערן, ארכיטעקטורישע סטרוקטורן, אויפֿבויען, שטראזן, בריקן, מולטי-שטאָק אָפּלאָגערטער, ווענט, באזעס פאר טויערן, פּלויטן און סטויפעס, און אפילו שיפלעך. זיין גרעסטער געווין איז אז עס פארבינדט ציגלען און שטיינער בעסער ווי אנדערע מעטאָדן באקאנט צו דער מענטשהייט.

                                     
  • אויטאמאבילן, עלעקטראניק, עלעקטרישע פראוויזיעס, געווער, טעקסטיל, צוקער, בעטאן און כעמיקאלן. אויך איז דא אין דרום פון דער שטאט א נאפט ראפינעריע. זען  רעדן  ענדערן
  • איז א פא ס לאנד אין א פליפעלד וואו לופטמאשינען קענען אויפפליען און לא נדן. דער פאס דארף זיין גאנץ פלאך און געווענלעך איז ברוקירט מיט אספאלט אדער בעטאן
  • הויט פון חיות. היינט ווערן די מערהייט פון הייזער געבויט פון שטיינער און בעטאן עס זענען נאך אלס פארהאן אזעלעכע וואס בויען א הויז פון האלץ און בלעך. בויען
  • אמעריקע, און איז געווען דער ערשטער וואלקן קראצער אין ארגענטינע געבויט מיט בעטאן 1919 1923 אין דער געביידע האט מען געשטעלט 9 ליפטן, מיט א 20 - מעטער הויך
  • א בעטא ן - מישער איז א געצייג וואס ווערט בא נוצט צו מישן צעמענט מיט זאמד, זשווירן און וואסער צו מאכן בעטא ן. עס זענען דא בעטא ן - מישערס וואס ווערן בא נוצט
  • האט פילצאליגע באניצן: ווי א בוי - מאטעריאל, אן עיקרדיקער באשטאנדטייל פון בעטאן ווייסער פיגמענט אין ציינפאסטע און פארבן און אין פראדוצירן קאלך. קרייד
  • פון פלאסטיקן קאלציום - קלאריד CaCl2 ניצט מען אוועקצונעמען אייז און שטויב פון גאסן, אין מישן בעטאן אין פושקעס פון פאמידארן, און אין אויטאמאביל רייפן.