ⓘ מיליטער ..

מיליטער

מיליטער אדער ארמיי איז א ארגאניזאציע וואס פארבאנדט אלע קעמפערס אין א מדינה, א מיליטער איז אונטערגעבויגן צו דער רעגירונג און צו אירע געזעצן. דער צוועק פון דער מיליטער איז צו שיצן דאס לאנד. די וואס דינען אין א מיליטער הייסן סאלדאטן, די סאלדאטן זיינען צעטיילט אין באזונדערע קארפוסן ווי פוס-מיליטער, לופט-מיליטער, ים-מיליטער, רעזערוויסטן מיליטער, פאנצער מיליטער, ארטילעריע אא"וו. אחוץ די סאלדאטן פון ניצן וואפן, זענען דא די וואס באדינען די וואפן, און די וואס פירן טאנקען און אנדערע מאשינען. די ארמיי זענען בעיקר אויף דער יבשה, און ניצן אמאל העליקאפטערס. דאס ים מיליטער קעמפט מיט שיפן. דאס לופט מיליטע ...

אדמיראל

אדמיראל, איז א הויכראנגיקע אפיציר אין ים פלאט, און אין עטליכע ארמייען די קאמאנדיר פון ים פלאט, די ראנג גלייך צו אדמיראל, אין געהעריקע אינפאנטרי קרעפטן, איז גענעראל. ווי עס שיינט, שטאמט די ווארט פון אראביש, וואס ביי דער קרייצצוג, האט דער ווארט זיך אריבערגעכאפט צו די קריסטן, אויף אראביש איז דאס ווארט אמיר על באכאר פרינץ פון ים, וואס נאכן אריבערגיין א לאטיינישע טויש, איז עס מיט די צייט געווארן אדמיראל. אדמיראל האט באצייכענט דער קאמאנדיר, ווען די פלאט האט זיך פארברייטערט, האבן די מיליטערן וואס באנוצן זיך מיטן ראנג, צוגעלייגט נאך אונטערראנגן, ווי אדמיראל גענעראל, אדער גרויס אדמיראל. אין די ים פ ...

באסטאנער מאראטאן אטאקע

די באָסטאָנער מאראטאן אטאקע איז געווען א טעראריסט אטאקע וואס איז פארגעקומען דעם 15טן אפריל 2013 בעת טויזנטער מענטשן האבן געלאָפֿן אין דעם יערליכן מאראטאן אין באסטאן, מאסאטשוסעטס. 2 באמבעס האבן עקספלאדירט, 13 סעקונדעס באזונדער.

גענעראל

א גענעראַל איז א גאר הויכראנגיקער אפיציר, און אין אסאך פעלער די העכסטע ראנג, אין סמערהייט מיליטערן אין דער וועלט. דער טיטל איז אריין אין באנוץ, אין די ארמייען פון 17טער י"ה. דאס ווארט, איז גענומען פון לאטיינישו ווארט generalis גענעראליס, וואס מיינט אלגעמיין. אין מיליטערישער שפראך מיינט עס הויפט אפיציר אויפן אלגעמיינעם מיליטער, וואס רעכנט אריין פיסגייער, ארטילעריע, רייטער אא"וו. אין דעם ים פלאט, איז די ראנג גלייך וואס איז גלייך צו גענעראל, אדמיראל.

דעמיליטאריזירטע זאנע

א דעמיליטאַריזירטע זאנע איז א באצייכענונג באנוצט אויף א געגנט אדער שטח, וואו צוויי מיליטערישע קרעפטן אדער מער טרעטן נישט אריין, און עס איז נישט ערלויבט קיין מיליטערישע אפעראציעס. א דעמיליטאריזירטע זאנע מיינט נישט אז די געגנט געהערט נישט צו איין לאנד אדער דעם צווייטן, עס קען געהערן מיט אן אויבערשאפט צו א לאנד, מיט שטעט אין דער זאנע. א נייטראלע געגנט, איז געווענליך דעמיליטאריזירט, אבער א דעמיליטאריזירט געגנט, מוז נישט מיינען נייטראל. אין ישראל, ביים פייער שטילשטאנד אפמאך נאך דער אומאפהענגיקייט מלחמה, זענען עטלעכע געגנטן געווען דעמיליטאריזירט. ירושלים האט אינמיטן שטאט געהאט דאס קיינעמס לאנד ג ...

אלפרעד דרייפוס

אַלפֿרעד דרייפֿוס איז געווען א יידישער אפיציר* אין דער פראנצויזישער ארמיי. אין יאר התרנ"ד האט די פראנצויזישע געהײַמדינסט* אים אומריכטיג באשולדיגט אלץ א פאררעטער* און שפיאנער לטובת דייטשלאנד ווען זיי האבן געפונען מיליטערישע דאקומענטן וואס זיינען געשיקט געווארן צו די אמבאסאדע* אין פראנקרייך מיט א ר"ת אונטערשריפט A.D וואס די פארנצויזער האבן געהאלטן אז עס איז געשיקט געווארן צו א לפרעד ד רייפוס. אלפרעד איז געמשפט געווארן קעגן די ארמיי געריכט 3 מאל. נאכן ערשטן משפט וואס ער איז באשולדיג געווארן, האט מען אים נידעריגערהייט ארפגעפליקט פון אים זיינע שטאפלען אין א אפיציעלע פובליק ארט און אים פארשיקט א ...

                                     

ⓘ מיליטער

 • מיליטער פון לאטיין: militaris אדער ארמיי איז א ארגאניזאציע וואס פארבאנדט אלע קעמפערס אין א מדינה, א מיליטער איז אונטערגעבויגן צו דער רעגירונג און צו
 • די אמעריקאנער מיליטער ענגליש: United States Armed Forces פונקצאנירט דורך פינף אפטיילונגען: ארמיי - Army פלאט - Navy מארינען - Marine Corps לופטפלאט
 • פוס מיליטער איז א וויכטיגע קארפוס ביי די ארמייען און די ערשטע קארפוס וואס די פעלקער האבן באשאפן זינט דאס שטיינעלטער. דער פוס מיליטער פירט מלחמה מיט זיין
 • לישראל טײטש: יש ראל פ א רטײדיקונגס א רמײ איז דער נאמען פון דעם ישראלישן מיליטער זי איז אװעקגעשטעלט געווארן צװײ װאכן נאך װא ס מדינת ישראל איז אויפגעשטעלט
 • א מ ן העברעיש אגף מודיעין איז די אויסשפיר אפטיילונג, פונעם מיליטער אין ישראל. דינענדיג ווי אלע אנדערע אויסשפיר אגנטורן אין ישראל. און צוזאמען ארבעט
 • קיין מיליטער אנדארע גרענאדע דאמיניקע וואטיקאן סיטי טואוואלו ליכטנשטיין מארשאל אינדזלען סאלאמאן אינדזלען סאמאא קאסטא ריקע קיריבאטי לענדער אן א מיליטער אבער
 • אויפגעריסן אינעם וואלד. קאנספיראטארן זאגן אז דאס האט דאס מיליטער ארונטערגעשאסן. דאס מיליטער לייקענט קאטעגאריש. זעט טעאריע סעפטעמבער 11 טעראריזם סעפטעמבער
 • אדער דעם הויפט פון דער שטא ט, די הויפט געריכטן און די קאמאנדע פון דער מיליטער אויך די אמבאסאדארן פון פרעמדע לענדער וואוינען דארט. אפטמאל איז די הויפטשטאט
 • עס - SS א קורץ ווא רט פון Schutzstaffel - שוץ שטאפל איז געווען דער מיליטער פון די נאצי פארטיי. עס איז געגרינדעט געווארן ביי די 1920ער אלס א פערזענליכע
 • איר אנידערזעצן. דאס קען אמאל פארמישן די מיליטער און אמאל נישט און איז געוואנדן אויב די רעגירונג האט די מיליטער מיט זיך אדער נישט. א ביישפיל פון א פירער
 • אין א מדינה. די רעגירונג איז אחראי אויף די בא ווא פנטע מא כטן ווי דער מיליטער פאליציי א.א.וו. וואס הייסט די אויספירער אויטאריטעט און אין געוויסע
                                     

סאעמו טאיאדא

סאעמו טאיאדאַ איז געווען אן אדמיראל אינעם אימפערישן יאפאנישן פלאט אין דער צווייטער וועלט מלחמה. טאיאדא איז געבוירן וואו היינט איז קיצוקי. ער איז געווארן אן אפיציר אין דעם יאפאנישן אימפערישן פלאט. פון 1919 ביז 1922 איז ער געווען פלאט־אטאשע צום פאראייניגטן קעניגרייך, און מען האט געהעכערט זיין ראנג צו קאמאנדיר. אין 1931 איז ער מיטגעפארן צום לאנדאנער פלאט אפמאך קאנפערענצן מיט אדמיראל איסאראקו יאמאמאטא.

                                     

מיליטערישע ראדיא סטאנציע פיער-סור-האט

די מיליטערישע ראַדיאָ סטאַנציע פּיער-סור-האַט איז אַ פּלאַץ פון 30 העקטאַרן, געווידמעט צו דער פראנצויזישער מיליטערישער קאָמוניקאַציע, געשטעלט אויף סאוווען און דזשאָב, אויפן גרענעץ צווישן די ראיאנען רהאָן-אַלפּן און אווערן. די סטאנציע איז קאנטראלירט דורכן פראנצויזישן לופטפלאט.