ⓘ באנק אגודת ישראל איז א באנק אין ישראל וואס אינוועסטירער פון חוץ־לארץ האבן אויפגעשטעלט אין יאר 1965, אין קאלאבאראציע מיט אגודת ישראל. סוף 1971 האט זיך פארפלאנטער ..

                                     

ⓘ באנק אגודת ישראל

באנק אגודת ישראל איז א באנק אין ישראל וואס אינוועסטירער פון חוץ־לארץ האבן אויפגעשטעלט אין יאר 1965, אין קאלאבאראציע מיט אגודת ישראל. סוף 1971 האט זיך פארפלאנטערט דער באנק מיט שוועריקייטן און אין אנהייב 1972 האט באנק לאומי אפגעקויפט די באנק.‏

                                     

1. היסטאריע

באנק אגודת ישראל איז געגרינדעט געווארן דור די אינוועסטירער יוסף גלעזער און שמחה הורוויץ.‏ אגודת ישראל האט געהאט אקציעס אין דער באנק, און דער רעגלאמענט פון דער באנק האט פעסטגעשטעלט אז דער אמט פון באנק יושב ראש וועט זיין אין די הענט פון אגודת ישראל, און אז אגודת ישראל טאר נישט פארקויפן אירע אקציעס אין דער באנק.

אין 1967, נאך דעם קראַך פון באנק פויכטוואנגער, האט באנק אגודת ישראל אפגעקויפט רוב פון די צווייגן פון פויכטוואנגער.‏ ווען באנק אגודת ישראל האט זיך פארפלאנטערט אין 1971 האט זי געהאט 10 צווייגן.

ווען די באנק איז איינגעפאלן איז דאס געווען איינע פון די סיבות פארוואס באנק ישראל האט געפועל׳ט צו דער געזעצגעבונג פון דעם באנקעריי געזעץ אין ישראל.‏

                                     
 • פרושינאווסקי, אלע גערער חסידים. אהרונאוויטש האט געדינט ווי פארוואלטער פון דעם באנק אגודת ישראל אין אזארקאוו. ווען בני ברק איז געווארן א לאקאלער ראט האט מען באשטימט
 • ארגאניזאציע פון אגודת ישראל אין אונגארן. ער האט געדינט אין דעם כנסת 33 יאר פונעם 30סטן יולי 1951 ביזן 23סטן יולי 1984 אלס א דעפוטאט פון דער אגודת ישראל פארטיי
 • מחבר פונעם ספר תורה תמימה און נאך ספרים. ער האט געארבעט אלס בוכהאלטער אין א באנק פאר פרנסה. ער איז געבוירן געווארן צו הרב יחיאל מיכל הלוי עפשטיין מחבר ספר
 • געהאלפן אידן זיך ראטעווען פון די האלאקאוסט. טעלעגראף אפריקה ישראל שפרינגט איבער באנק לאומי צו ווערן ארץ ישראלס פערטער גרעסטער קאמפאני אויפן איזראעלי
 • ווערט פון נייע סקול באסעס פאר חרדישע מוסדות צו ווערן אויסגעטיילט דורך אגודת ישראל ניו יארק סאן נייער חרדישער ליטווישער ישוב אין וואטערבערי קאנעטיקעט
 • געווינען קאנגרעס בלויז צוליב זייער אויטריטש פאר רעליגיע. דזשואיש סטענדערט אגודת ישראל ספאויקסמאן, ר אבי שאפראן באדאנקט דעם גוי וואס האט אים אהיים געפירט מיט
 • פייער עקסטינגוויטשער אויף ר חיים ראטה. ן. פויסט מארווין שיק רופט אגודת ישראל המודיע און יתד נאמן, צו פארדאמען סאטמאר און ליובאוויטש פארן גרעסטע חילול
 • באדראעט וואוקס פון אומצאליגע תבואה. ניו יארק טיימס יונג איזראעל און אגודת ישראל שיקן בריוו פון 2 ליטווישע גדולים, הרב אלישב און הרב שטיינעמאן צו פרעזידענט
 • חרדישע רבנים קעגן אינטערנעט פאראייניגטע פרומע חרדישער פאליטישע פארטיי אגודת ישראל מיט דגל התורה עפענען אויף וועב סייט צו געווינען ווי מער שטימן ביי די
 • ווערט פון נייע סקול באסעס פאר חרדישע מוסדות צו ווערן אויסגעטיילט דורך אגודת ישראל ניו יארק סאן נייער חרדישער ליטווישער ישוב אין וואטערבערי קאנעטיקעט
 • געביידע אין טיימס סקווער אין מאנהעטן, פאר 525 מיליאן דאלער. זשעי. פאסט אגודת ישראל מיט ארויסזאג קעגן עליאט ספיצערס פלאן צו לעגאליזירן געי אישית. ישיבה
 • פייער עקסטינגוויטשער אויף ר חיים ראטה. ן. פויסט מארווין שיק רופט אגודת ישראל המודיע און יתד נאמן, צו פארדאמען סאטמאר און ליובאוויטש פארן גרעסטע חילול