ⓘ מנחם זעמבא. הגאון רבי מנחם זעמבא יג אלול תרמג - יט ניסן תשג איז געווען א געוואלדיגער גאון און פוסק אין פראגא, לעבן ווארשע. זיינע פסקים איז געווען באקאנט אין דער ..

                                     

ⓘ מנחם זעמבא

הגאון רבי מנחם זעמבא י"ג אלול תרמ"ג - י"ט ניסן תש"ג איז געווען א געוואלדיגער גאון און פוסק אין פראגא, לעבן ווארשע. זיינע פסקים איז געווען באקאנט אין דער גאנצער וועלט. ער איז געווען א גערער חסיד און א מיטגליד אין דער מועצת גדולי התורה פון אגודת ישראל. ער איז ליידער אוועק אין דעם חורבן אייראפע אין ווארשעווער געטא ווען ביים פרובירן צו טוישן באהעלטענישן, איז ער געטראפן געווארן פון פיינטליכע קוילן, הי"ד.

                                     

1. זיינע תלמידים

  • הרב יצחק ידידיה פרענקל - הויפט רב פון דער שטאָט תל אביב-יפו
  • הרב שמחה עלבערג - פארזיצער פון דער אגודת הרבנים אין די פאראייניגטע שטאטן, און רעדאקטאר פונעם תורה־זשורנאל הפרדס
                                     

2. וועבלינקען

  • זרע אברהם, ניו יארק תשמ"ה, ביי HebrewBooks
  • חדושי הגרמ"ז, בני ברק תש"ם, ביי HebrewBooks
  • אין דאס אידישע ווארט
  • דער ״בן זקונים״ פון תורה׳דיקן פוילן
  • דער לעצטער סדר פון הגאון ר׳ מנחם זעמבא זצ׳׳ל
  • אותיות פורחות, ניו יארק תש"ד, ביי HebrewBooks