ⓘ ראפ מוזיק. רעפ איז אן אפריקאנישער מוזיק זשאנער, ווי מגראמט מיט פיוטים, און מטענהט זיך מיט לאזונגען, אויף ווילדע טענער און תנועות פון גוף. עס איז ווי א דעבאטע מי ..

                                     

ⓘ ראפ מוזיק

רעפ איז אן אפריקאנישער מוזיק זשאנער, ווי מגראמט מיט פיוטים, און מטענהט זיך מיט לאזונגען, אויף ווילדע טענער און תנועות פון גוף. עס איז ווי א דעבאטע מיט כלי זמר און נגינה.