ⓘ יישובים ..

                                     

ⓘ יישובים

 • אין ישראל איז א לאקאלע רעגירונג איינהייט וואס באדינט א גרופע דערפער און יישובים אין א געוויסן געאגראפישן שטח. טייל זענען גרויס און טייל זענען קליין. דער
 • פון גאליציע און פאדאליע. אין דעם ראיאן איז פאראן פון די עלטסע סלאווישע יישובים אין אייראפע. טיילן פון דעם היסטארישן וואהלין שאפן די היינטיקן וואהלינער
 • א רב ן איז א יישוב וואס איז אין א מחלוקת צו דאס איז לעגעטים, למשל די יידישע יישובים אריבער דער גרינער ליניע אין די געגנטער פון יהודה און שומרון און די גולן
 • זיכערהייט מצב אין ישראל. דורכאויס דער קריגפירונג האבן גערעגנט ראקעטן אויף יישובים אין ישראל פונעם עזה פאס. דעם 14טן נאוועמבער 2012, האט צה ל אנגעפאנגען די
 • ריקצוג פלאן התנתקות און עווא קואירט אין משך 8 טעג 22 יישובים אין עזה פאס און נאך 4 יישובים אין צפ ון שומרון און זיי איבערגעגעבן צו פאלאסטין. אריאל
 • א יישוב אין ארץ ישראל. אלס קיבוץ, באצייכנעט מען לענדליכע קאלעקטיווישע יישובים אין ישראל, מיט געמיינזאמעם אייגענטום און דעמאקראטישע סטרוקטורן. עס זיינען
 • איז א ישראל באנען סטאנציע אויף דער נהריה - באר שבע ליניע וואס באדינט די יישובים להבים און רהט, ישראל. די להבים - רהט באן סטאנציע האט זיך געעפנט דעם 24סטן
 • ווי א לאקאלע רא ט אין נאוועמבער 1964 מיט דעם פא רבא נד פון פיר ארומיקע יישובים רמתים, כפר הדר, רמת הדר און מגדיאל. צווישנציי ט, איז צוגעקומען צו הוד
 • יאר 2005 ווען זי האט אויסגעליידיגט די יידישע זידלונגען אין גוש קטיף. די יישובים וואס זיינען אויפגעראמט געווארן ביים איינזײ טיג טיילונג פ לא ן אין גוש קטיף
 • ירושלים, וואס באדינט ווי א צענטראלער שפיטאל פאר דער שטאט און איר ארומיקע יישובים דער שפיטאל קאמפוס געפינט זיך אין דרום מערב ירושלים, לעבן דעם עין כרם געגנט
 • פאטריאט וואס האט שטארק געשטיצט דעם יידישן יישוב אין ארץ ישראל. צווישן די יישובים וואס ער האט געשטיצט זענען: ראש פינה, פתח תקווה, זכרון יעקב, ראשון לציון
 • פאסאזשירן סטאנציע פון ישראל באנען וואס באדינט די שטאט מודיעין און די ארומיגע יישובים די סטאנציע איז די גרעסטע באן סטאנציע אין ישראל און באדעקט א שטח פון 3