ⓘ שרשרת איז אן אָרגאניזאציע וואָס שטיצט יונגע ייִדישע פרויען מיט ברוסט-קרעפס, אין די פאראייניגטע שטאטן. שרשרת איז געגרינדעט געווארן דורך רחל שארעץ עה אין 2001. ..

                                     

ⓘ שרשרת

שרשרת איז אן אָרגאניזאציע וואָס שטיצט יונגע ייִדישע פרויען מיט ברוסט-קרעפס, אין די פאראייניגטע שטאטן. שרשרת איז געגרינדעט געווארן דורך רחל שארעץ ע"ה אין 2001.