ⓘ שמשון איז געווען א רעליגיעזע יידישער יוגנט באַוועגונג אין די פאַרייניגטע שטאַטן. שמשון איז געגרינדעט געוואָרן דורך מרדכי וווטשער, אין תרצו. מרדכי וווטשער איז גע ..

                                     

ⓘ שמשון

שמשון איז געווען א רעליגיעזע יידישער יוגנט באַוועגונג אין די פאַרייניגטע שטאַטן. שמשון איז געגרינדעט געוואָרן דורך מרדכי וווטשער, אין תרצ"ו. מרדכי וווטשער איז געווען אַ וויכטיגער פיגור אין דער באַוועגונג איבער זיין עקזיסטענץ. די ציל פון דער ארגאניזאציע איז צו פֿאַרבעסערן ייִדישע קינדער אין יידישקייט און ציוניזם, און אויפצושטעלן א יידישע יוגנט וואס האט שטאָלץ אין זיין יידישקייַט, און איז מקיים מצוות מיט פרייד און שטאָלץ, מיט דעם מאטא: "A mitzvah a day, is the Shimshon way".‏ שמשון האט געהאט צווייגן אין ניו יורק און קאנעטיקעט.

                                     

1. די הימען פון שמשון

די ווערטער פון די הימען שטאמען פון דעם ליד "מחצבה", װאָס איז געשריבן געװאָרן דורך יוסף אוקסנברג‏: התדעו מי אנחנו התדעו מי אנו? אין אנחנו סתם חונים וגם לא נכנעים! אנחנו רק אנחנו, מנצחים כולם בלעדינו בטח לא יכון עולם. מחננו, מחננו, מי ידמה לך, ומי ישוה? הדבור הוא, לבטול הוא וגם מלים כלום לא שוה; מחנות אחרים האם דומים הם לנו? יחי שמנו, יחי מחננו-- מחנה שמשון!