ⓘ אז פרויען מענער סעקסועל באעוולען. אַז פֿרויען מענער סעקסועל באַעוולען איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון פֿיליפּ וו. קוק מיט טאַמי ל. האָדאָ, דאָקטאָראַט. דאָס ב ..

                                     

ⓘ אז פרויען מענער סעקסועל באעוולען

אַז פֿרויען מענער סעקסועל באַעוולען איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון פֿיליפּ וו. קוק מיט טאַמי ל. האָדאָ, דאָקטאָראַט. דאָס בוך איז מסביר: סעקסועל באַעוולען, סעקסועלן אָנפֿאַל, סעקסועלע נייטונג, מאנס און לאָקערן אַלץ אָפּגעטאָן פֿון פֿרויען קעגן מענער. לויט מאַלקאָם דזשאָרדזש) דער בעל־מחבר האָט גענוצט איבערצײַגעוודיקע ראיות פֿון אַקאַדעמישע פֿאָרשאַרבעטן און אַרומפֿרעגן אָנגעפֿירט פֿון קהלשע ציבורס אין די פֿש״אַ און אַנדערש וווּ, פּערסאָנעלע קרבן־גבית־עדות און מעדיע־באַריכטן אין דעם דאָזיגן בוך.