ⓘ די מלחמה קעגן יינגלעך. די מלחמה קעגן ייִנגלעך איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון קריסטינאַ האָף סאָמערס. לויט דעם קיצור, יאָגן הײַנט פֿרויען מענער איבער אין כמעט ..

                                     

ⓘ די מלחמה קעגן יינגלעך

"די מלחמה קעגן ייִנגלעך" איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון קריסטינאַ האָף סאָמערס. לויט דעם קיצור, יאָגן הײַנט פֿרויען מענער איבער אין כמעט יעדער מאָס פֿון סאָציאַלעם, אַקאַדעמישעם און פֿאַכמענישעם וווילזײַן. בשעת־מעשה, אָבער, מענלעכע אָנפּעולהדיקייט האָט זיך נאָר פֿאַרערגערט. די מחברטע טענהט אַז ייִנגלעך באַדאַרפֿן הילף.