ⓘ א בקיצורדיקע היסטאריע פון דער מענערס רעכט באוועגונג. אַ בקיצורדיקע היסטאָריע פֿון דער מענערס רעכט באַוועגונג איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון פּיטער רײַט. לויט ..

                                     

ⓘ א בקיצורדיקע היסטאריע פון דער מענערס רעכט באוועגונג

"אַ בקיצורדיקע היסטאָריע פֿון דער מענערס רעכט באַוועגונג" איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון פּיטער רײַט. לויט דער הקדמה, איז די מענערס רעכט באַוועגונג כולל גרופּעס אָדער יחידים וואָס שלאָגן זיך פֿאַר אויסגעבעסערטע מענטשנרעכט פֿאַר מענער. דאָס בוך פּרוּווט אַ קורצעם איבערבליק פֿון די היסטאָרישע התחלות און צילן פֿון דער באַוועגונג במשך די יענע 150 יאָרן צוצושטעלן.

עס זענען פֿאַראַן 5 חלקים מיט זייעריקע קאַפּיטלעך, וואָס הייסן:

חלק 1: התחלות ענגליש: "Beginnings"

1. אַ וואָרט פֿאַר מענערס רעכט 1856 ענגליש: "A Word for Mens Rights 1856")

2. קאָנפֿערענץ וועגן מענערס רעכט נאַרײַעט 1857 ענגליש: "Conference on Mens Rights proposed 1857")

3. אַ קול־קורא פֿאַר מענערס רעכט 1875 ענגליש: "An Appeal for Mens Rights 1875")

4. אַ מענערס רעכט באַוועגונג לאַנצירט 1898 ענגליש: "A Mens Rights Movement Launched 1898")

חלק 2: 18. יאָרהונדערט סטראַטעגיעס פֿאַר געמוטשעטע מענער ענגליש: "18th Century Strategies For Abused Men"

5. דאָס פּאַנטאָפֿל קרײַזל ענגליש: "The Henpecked Club"

6. רײַטנדיק דעם סלופּ ענגליש: "Riding The Stang" דאָס איז אַן אַלטע טבע מיטן כיוון צו זײַן מבייש מענלעכע קרבנות פֿון נאָענטער געליבטער־רציחה וווּ זיי ווערן אויסגעשטעלט דורך די שטאָט אויף אַ הילצערן פּלאַטפֿאָרמע בעת זײַנדיק סובל לצנות און חוזק פֿון צוזעער.

חלק 3: ערנעסט בעלפֿאָרט באַקס ענגליש: "Ernest Belfort Bax"

7. עטלעכע בירגערלעכע געצן 1886 ענגליש: "Some Bourgeois Idols 1886")

8. קיין שום ווײַבער־שינאה אָבער אמתדיקע גלײַכקייט 1887 ענגליש: "No Misogyny But True Equality 1887")

9. די געזעצלעכע אונטערטעניקייט פֿון מענער 1896 ענגליש: "The Legal Subjection of Men 1896")

10. אַ בריאה פֿון זכיה 1911 ענגליש: "A Creature of Privilege 1911")

חלק 4: ערשטע און צווייטע פֿאַליעס פֿון דער מענערס רעכט באַוועגונג ענגליש: "First and Second Waves of the Mens Rights Movement"

11. די ערשטע פֿאַליע פֿון דער מענערס רעכט באַוועגונג - 1856-2009 ענגליש:The First Wave of the Mens Rights Movement" 1856-2009"

12. די צווייטע פֿאַליע פֿון דער מענערס רעכט באַוועגונג - ווײַטער-2009 ענגליש:The Second Wave of the Mens Rights Movement" 2009-Cont."

חלק 5: אַן אָפּקלײַב פֿון מיטצײַטישע אויפֿזאַצן ענגליש: "A Selection of Contemporary Essays"

13. ברוך־הבא צו דער צווייטער פֿאַליע ענגליש: "Welcome to The Second Wave"

14. מענער וואָס זיצן בײַ די עקראַנען ענגליש: "Men Who Sit At The Screens"

15. וואָרוואָרט פֿון "אַ קול פֿאַר מענער" וועבזײַט ענגליש: "Mission Statement from A Voice for Men Website"

16. אַ קול פֿאַר ברירה ענגליש: "A Voice For Choice"

17. אַ נײַע פּסיכאָלאָגיע פֿאַר מענער ענגליש: "A New Psychology For Men"

18. שורשים פֿון דעם סעקסועלע־באַציִונגען־הסכם ענגליש: "Roots of the Sexual Relations Contract"

19. וואָס זשע איז מיט גאַלאַנטקייט געשען? ענגליש: "?What Ever Happened To Chivalry"

20. טראַדיציאָנאַליזם כנגד טראַדיציאָנאַליזם ענגליש: "Traditionalism vs. Traditionalism"

21. רעפּובליקאַנער כנגד דעמאָקראַטן: ביידע "נקבה־קראַטן" ענגליש: "Republicans and Democrats: Both Gynocrats"

22. אַן אַרײַנפֿיר צו דער מענערס רעכט באַוועגונג ענגליש: "An Introduction To The Mens Rights Movement"