ⓘ קאמוניסטן ..

לואיס קארוואלאן

לואיס קאָרוואַלאַן איז געווען אַ טשילעאנער פאליטישער פירער. ער איז געווען דער גענעראַל סעקרעטאַר פון דער קאָמוניסטישער פארטיי פון טשילע צווישן 1958 און 2010. ער איז געווען געוויילט צו דעם נאציאנאלן סענאַט אין 1961, 1966 און 1973. קאָרוואַלאַן איז אַרעסטירט געוואָרן, ווען דער דיקטאַטאָר אַווגוסטאָ פּינאָשע איז געקומען צו דער מאַכט. דער ראַטן-פֿאַרבאַנד האָט באַשלאָסן צו דע­פּאָרטירן וולאַדימיר בוקאָווסקיס, כּדי אויסצוטוישן אים אויף קאָרוואַלאַנען. קאָרוואַלאַן איז געשטארבן אין סאנטיאגא דעם 21סטן יולי, 2010.

                                     

ⓘ קאמוניסטן

  • געווען אין א פולשטענדיגע ציווילע קריג צווישן די רויטע קאמוניסטן און ווייסע אנטי - קאמוניסטן לענין ס רעגירונג האט אין יענע יארן אויפגעשטעלט א געהיימע
  • דינאסטיע, איז קאנפוציאניזם געווארן די אפיציעלע אידעאלאגיע פון כינע ביז די קאמוניסטן זענען געקומען צו דער הערשאפט. קאנפ וציא ניזם האט געהאט א שטארקן איינפלוס
  • פארטוגאל ז ל. ער איז געראטעוועט געווארן פון ראמעניע אונטער די נעגל פון די קאמוניסטן און אנגעהויבן צו פארשפרייטן חסידות סקולען אין ברוקלין, ניו יארק, קודם
  • ווילן איבערנעמען די הערשאפט און אויסהרגענען מענטשן אזוי ווי די יידישע קאמוניסטן האבן געפירט אינעם סאוועטן פארבאנד. אלס ראיה דערצו האבן זיי געברענגט די
  • תש י. ער איז געווען א גרויסער בעל מסירות נפש, אין זיין מלחמה קעגן די קאמוניסטן ער האט אויכעט געהאט מלחמה מיט די ציוניסטן. יוסף יצחק שניאורסאהן איז געבוירן
  • זענען געווען א פאשיסטישע גרופע פון ליטווינער, פיינט האבנדיק יידן און קאמוניסטן האט זי אויפגענומען די נאציס, מיט א הייסן ברוך הבא, מאכנדיק פאגראמען
  • פראנצויזישע ארמיי האט איבערגענומען א שטח אין דרום. אין 1946 האבן זיך די קאמוניסטן געשטארקט, און צוביסלעך געקומען צו די מאכט, אונגארן איז געווארן א קאמוניסיש
  • איסר זלמן מעלצער וואס איז אנטלאפן פון דער שטאט צוליב די רדיפות פון די קאמוניסטן וואס האבן געהערשט אין דער שטאט. אין ה תרס ט האט ער חתונה געהאט מיט הענדיל
  • אויסגעבראכן א ציווילע קריג וועלכע האט אנגעהאלטן אסאך יארן ביז אין 949 ווען די קאמוניסטן האבן געזיגט און אויפגעשטעלט די מענטשנ ס רעפובליק אוו כינע. די נאציאנאליסטן
  • איר שטייפקייט, אויפן אינטערנאציאנעלן פארנעם האט זי זייער פיינט געהאט די קאמוניסטן און זי צוזאמעם מיט רייגן האבן געקעמפט קעגן די רוסן אויף טריט און שריט