ⓘ לופטמאשינען ..

לופטבאלאן

א לופֿטבאַלאָן איז א סארט לופטמאשין וואס בלייבט אין דער הימל דורך פֿלאַטערונג. געוויינטלעך פליען מענטשן אין לופֿטבאַלאָנען צו האבן הנאה. א לופֿטבאַלאָן איז אנדערש פון א לופטשיף. א לופטשיף איז א פֿלאַטערנדיקע לופטמאשין וואס האט א מאטאר און קען טוישן איר ריכטונג. א לופֿטבאַלאָן האט נישט קיין מאטאר און קען נישט זיין ריכטונג טוישן אויסנעמלעך ארויף און אראפ. א לופֿטבאַלאָן גייט דורך באוועגונג מיט דער ווינט. דער אונטערטייל פון דעם לופֿטבאַלאָן איז דער "קאָרב", אין וועלכן מענטשן קענען זיצן אדער שטיין. דער שפיץ פון דעם לופֿטבאַלאָן איז א גרויסער געוואַנט זאַק וואס הייסט די "אָבוואָלוטע".

לופטשיף

אַ לופֿטשיף איז אַ סארט לופֿטמאַשין וואס בלייבט אין דער הימל דורך פֿלאַטערונג. דאס איז אנדערש פֿון עראפלאנען, וואס בלייבן אין דער הימל דורך באַוועגונג. אַ לופֿטשיף פֿלאַטערט ווי אַ לופֿטבאַלאָן, אבער איז אנדערש. אַ לופֿטשיף נוצט אַ מאָטאָר צו באַוועגן און צו קאָנטראָלירן איר ריכטונג. עטלעכע מענטשן נוצן דאָס ווארט "לופֿטשיף" צו באַשרייבן יעדער סארט לופֿטמאשין, וואס איז נישט פונקט רעכט. טעכנישע מענשטן נוצן דאָס ווארט "לופֿטשיף" נאָר פֿאַר אַ לופֿטמאַשין וואס פֿלאַטערט און האט אַ מאָטאָר און אַ וועג צו קאָנטראָלירן איר ריכטונג.

                                     

ⓘ לופטמאשינען

  • דער טערמין די וואס פליען מאטאר לופטמאשינען ווי עראפלאנען און העליקאפטערס, אבער אויך איינער וואס פליט אנדערע לופטמאשינען ווי אוויאנעטקעס, לופטבאלאנען, לופטשיפן
  • סטאנציעס און פארטן. די פארשידענע פארמיטלען שליסן איין אויטאס, באנען, בוסן, לופטמאשינען וואסער - פארמיטלען, לאסטאויטאס, קאסמאסשיפן און ראווערס. פארמיטל
  • א סטא רטפא ס איז א פא ס לאנד אין א פליפעלד וואו לופטמאשינען קענען אויפפליען און לא נדן. דער פאס דארף זיין גאנץ פלאך און געווענלעך איז ברוקירט מיט אספאלט
  • ראדאר, איינער אדער מער סטארטפאסן, א פלאץ פאר אויפהאלטן לופטמאשינען און פארקירן פלאץ פאר לופטמאשינען אין אן אינטערנאציאנאלן פליפעלד איז פאראן צאל - דינסטן
  • מיליטערישע שיפן, סובמארינען און ים עראפלאנען, אויך עראפלאנען שיפן מיט לופטמאשינען דער פלאט איז דער טייל פון א לאנדס מיליטערישע קראפטן וואס פירט א קריג
  • airline איז א לופט טראנספארט פירמע וואס פירט פאסאזשירן אדער פראכט מיט לופטמאשינען געוויינטלעך עראפלאנען פון איין שטאט שטא ט צום צווייטן. לופטליניעס זענען
  • וועלט. אוקראינע פראדוצירט אלע סארטן פארמיטלען און קאסמאסשיפן. אנטאנאוו לופטמאשינען ווערן עקספארטירט צו א סך לענדער. אוקראינע פירט א קאסמאס פראגראם און האט
  • וועלטס גרעסטער פראדוצירער פון קאווע. אנדערע וויכטיקע עקספארטן זענען לופטמאשינען עלעקטרישע געצייג, אויטאמאבילן, עטאנאל, טעקסטיל, אייזן ארץ, שטאל און
  • אן עראפלאן אדער פליגער איז א סארט לופטמאשין וואס איז געוויינטלעך שווערער ווי לופט און טוט זיך הייבן מיט זיינע פליגלען און פליען דורך לופט. עס איז איין
  • א קאסמאסשיף איז א פארמיטל אדער מאשין וואס איז געמאכט צו פליען אין קאסמאס. קאסמאסשיפן ווערן געניצט פאר פארשידענע צוועקן, איינשליסנדיק טראנספארט פון מענטשן