ⓘ רעגיסטראציע ברעטל. אַ רעגיסטראַציע ברעטל איז אַ ברעטל פֿון מעטאַל אדער פלאַסטיק אויף א מאָטאָר פֿאָרמיטל אדער אַ וואַגאָן פֿאַר אידענטיפֿיקאַציע. עס נוצט אַ נומ ..

                                     

ⓘ רעגיסטראציע ברעטל

אַ רעגיסטראַציע ברעטל איז אַ ברעטל פֿון מעטאַל אדער פלאַסטיק אויף א מאָטאָר פֿאָרמיטל אדער אַ וואַגאָן פֿאַר אידענטיפֿיקאַציע. עס נוצט אַ נומערישער אדער אַלפֿאַבעטישער קאָד וואס אידענטיפֿיצירט דער פֿאָרמיטל. אין עטלעכע לענדער ווערט די אידענטיפֿיקאַציע באַזונדער צו די גאַנצע מדינה. אין אנדערע לענדער ווערט עס באַזונדער צו אַ שטאָט אדער דיסטריקט. ידען לאַנד נוצט אַ פֿאַרשידענער טערמין פֿאַר אַ רעגיסטראַציע ברעטל, אזוי ווי ליצענץ-ברעטל אדער עטיקעט, נומער ברעטל אדער רעגיסטראַציע ברעטל.