ⓘ שארלאטנבורג איז א בעצירק אין מערב-טייל פון בערלין און א דריטל טייל פונעם קווארטאל שארלאטנבורג-ווילמערסדארף. דער בעצירק הייסט נאך סאפיע שארלאטע פון האנאווער. ער ..

                                     

ⓘ שארלאטנבורג

שארלאטנבורג איז א בעצירק אין מערב-טייל פון בערלין און א דריטל טייל פונעם קווארטאל שארלאטנבורג-ווילמערסדארף. דער בעצירק הייסט נאך סאפיע שארלאטע פון האנאווער. ער איז געגרינדעט געווארן אינעם יאר 1705 ווי א פארשטאט. אינעם יאר 2001 איז ער פאראייניקט געווארן מיט דעם קווארטאל שארלאטנבורג-ווילמערסדארף. ער איז געווען א זעלבסשטעניקע מוניציפאליטעט ביז דעם יאר 1920.