ⓘ טויבער. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: א טויבער מענטש רבי אבא חייא טויבער, מחנך און מגיד שיעור אין ישיבת שערי אפרים, מאנסי רבי עזריאל טויב ..

                                     

ⓘ טויבער

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • א טויבער מענטש
  • רבי אבא חייא טויבער, מחנך און מגיד שיעור אין ישיבת שערי אפרים, מאנסי
  • רבי עזריאל טויבער, גרינדער פון דער שלהבת באוועגונג, וואס איז עוסק אין קירוב
  • רבי יחיאל טויבער, ראש הכולל מכון להוראה אין מאנסי