ⓘ שאבאבניקים איז א ישראלישע קאמעדישע טעלעוויזיע פראגראם וועלכע טוט פארשפילן דאס ישיבה און דארמיטארי לעבן פון פיר חרדישע בחורים דער פראגראם איז אנגעגאנגען דורכאויס ..

                                     

ⓘ שאבאבניקים

שאבאבניקים איז א ישראלישע קאמעדישע טעלעוויזיע פראגראם וועלכע טוט פארשפילן דאס ישיבה און דארמיטארי לעבן פון פיר חרדישע בחורים

דער פראגראם איז אנגעגאנגען דורכאויס די ווינטער מאנאטן פון התשע"ח

די אקטיארן נעמען אריין:

  • דניאל גד אלס אבינועם
  • עומר פערלמאן אלס דוב לייזער ברוין
  • אורי לייזעראוויטש אלס גדלי
  • ישראל אטיאס אלס מאיר סאבאג

שבאבניקים האט געווינען עטליכע איזראעלישע אקאדעמיעס פאר:

  • די בעסטע קאמעדיע סעריע
  • און בעסטע דירעקטירונג און קאמעדיע סקריפט
  • בעסטער קאמעדיע אקטיאר וואס איז געגאנגען צו אורי לייזעראוויטש - גדלי׳