ⓘ שמירה איז די קאנצעפט פון וואַכן, אויפפּאַסן און היטן; נאר עס איז פארהאן עטליכע סארט שמירהס אינעם יודישער טראדיציע באזונדער. דאס דריטע; משומרט א נפטר, אדער ווי מ ..

                                     

ⓘ שמירה

שמירה איז די קאנצעפט פון וואַכן, אויפפּאַסן און היטן; נאר עס איז פארהאן עטליכע סארט שמירהס אינעם יודישער טראדיציע באזונדער.

  • דאס דריטע; משומרט א נפטר, אדער ווי מרופט עס וואכן ; ווילאנג ער איז נישט באגראבן, אויך אויב ער איז אליינס באגראבן אין א נייעם פעלד.
  • דאס ערשטע איז; אז מאיז אויפן וואַך ביי א ניי געבוירן קינד און קימפעטארין - וואס מרופט וואכנאכט.
  • דאס צווייטע; אז מדינט אלץ באגלייטער, פאר א נייעם פארפאלק חתן כלה אין די שבע ברכות טעג - אויב איינע פון זיי איז אליינס.

- דאס אלעס איז צוליב דעם מיסטישער אורזאך, אז די חיצונים - די נישט גוטע דאמינישע גייסטער - זאלן זיך נישט אנטשעפענען.

דאן איז דא די טערמין פון שמירה אלץ דער געדאנק פון זיכערהייט, ווי א שטייגער צו היטן פון גניבה, רויבער, צו טעראר.