ⓘ ארץ-ישראלדיקע יידן ..

                                     

ⓘ ארץ-ישראלדיקע יידן

  • ה תשי ד, 1953, בני ברק איז געווען איינער פון די פירער פון יידנטום אין ארץ ישראל, און דער מחבר פון די ספרים חזון איש. רבי אברהם ישעיהו איז געבוירן געווארן
  • שפראך פאר יידן און עס גערופן העברעאיש. דאן האט העברעאיש אנגעהויבן דינען ווי א גערעדטע שפראך ביי גרויסע טיילן פון יידישן פאלק וואס וואוינען אין ארץ ישראל
  • ה תשס ו, 8טן אפריל 2006, נתיבות איז געווען א מקובל און דרשן און בעל צדקה וחסד. ער האט געגרינדעט און אנגעפירט מיט מוסדות תורה און חסד אין דרום ארץ ישראל.
  • וועלט - מלחמה איז ער געבליבן דארט זעקס יאר, און געדינט ווי הויפט - רב פון די סירישע יידן אין תשי ג האט מען אים באשטימט ספרדישער רב און אב בית דין אין טבריה.
  • קודש. די יידן אינעם מדבר און אין ארץ ישראל ביזן חורבן פונעם ערשטן בית המקדש האבן גערעדט לשון קודש. ווען בבל האט באזיגט ארץ ישראל און געפירט די יידן אין גלות
                                     

נתן בוקובזה

הרב נתן באַקאַבזאָ איז געווען א מקובל און דרשן און בעל צדקה וחסד. ער האט געגרינדעט און אנגעפירט מיט מוסדות תורה און חסד אין דרום ארץ ישראל.