★ היסטאריע - גייסט וויסנשאפט ..

עלוויס פרעסלי

עלוויס אהרן פרעסלי איז געווען אן אמעריקאנער, באוווסט ווי פון די גרויסע ראק ענד ראל זינגער, אויך איז ער געווען אן און אקטיאר. עס איז מער באקאנט אלס פשוט מיט זיין ערשטן נאמען בלשון חיבה אלס עלוויס, אדער אויך "דער קעניג פון ראק און ראל", אדער איינפאך "דער קעניג". פרעסלי איז געבוירן צו אן ארימע פארפאלק וואס שטאמן פון אידן, זיין טאטע א טראק דרייווער, זיין מאמע א ניי מאשין ארבייטארין האבן פארלוירן זיין צווילינג ברודער, און אים האבן אים אויפגעצויגן אלס איינציג קינד, פון אינגווייז אן איז ער געווען טייל פון די קריכע כאר און דארטן האט ער האט אנגעהויבן זיין קאריערע אלס א זינגער פון געמישט קאנטרי מוזי ...

                                     

★ היסטאריע

היסטאריע אדער געשיכטע איז די שטודיע אדער סתם א דערציילונג איבער דעם מענטשנס לעבנסשטייגער אין דער פארגאנגענהייט. די געשיכטע איז געהיטן געווארן איבערהויפט דורך געשריבענע ביכער, צייטונגען און בריוו. די וואס שטודירן היסטאריע הייסן היסטאריקערס.

דער טערמין היסטאריע קען זיך אויך באציען צו די עפאכע אין די פארגאנגענהייט פון וועלכער מיר האבן רעקארדירטע שרייבונגען, אין קעגנזאץ צו די פרעהיסטארישע עפאכעס ווען די חכמה פון שרייבן איז נאך נישט געווען באקאנט.

אלע פאסירונגען וואס זענען געשריבן אדער געהיט אין וואסארא פארמאט געהערן צו דער היסטארישער באשרייבונג.

אמאל האט מען פארעכנט היסטאריע אין די גייסט וויסנשאפט קלאסיפיקאציע, אבער אין דער מאדערנער אקאדעמיע ווערט דאס מער און מער היינט פארעכנט אין די סאציאל וויסנשאפט קלאסיפיקאציע, איבערהויפט ווען דער פאקוס איז כראנאלאגיש.

געשיכטע קען אויך מיינען א מעשה וואס איז מער א דערציילונג פון אמאל אין די געשיכטע, ווי למשל מעשות וואס מען הערט וועגן פריערדיגע צייטן.

                                     

1. באשרייבונג

היסטאריקער שרייבן אין דעם קאנטעקסט פון זייער אייגענער צייט, און מיט פאסיגן איינזען צו די אקטועלע דאמינאנטע אידעען ווי אויסצושטייטשן די פארגאנגענהייט, און צומאל שרייבן צו פארזארגן אנלערנונגען פאר זייער אייגענער געזעלשאפט. אין די ווערטער פון בענעדעטא קראצע, "די גארע היסטאריע איז היינטצייטיקע היסטאריע".

אלע געשעענישן וואס ווערן געדענקט און פרעזערווירט אין עפעס אן אויטענטישער פארעם שטעלן צונויף דעם היסטארישן באריכט. די אויפגאבע פון היסטארישע רייד איז צו אידענטיפיצירן די מקורות וואס קענען גאנץ ניצלעך ביישטייערן צו פראדוצירן אקוראטע באריכטן פון דער פארגאנגענהייט.

די שטודיע פון היסטאריע ווערט טיילמאל קלאסיפיצירט ווי א טייל פון גייסט וויסנשאפט און טיילמאל ווי א טייל פון סאציאל וויסנשאפט. זי ווערט אויך געזען ווי א בריק צווישן יענע צוויי ברייטע געביטן, אריינברענגען מעטאדאלאגיעס פון אלע ביידע. טייל היסטאריקער זענען שטארקע שטיצער פון איינער אדער דער אנדערער קלאסיפיקאציע. אין דעם 20סטן יארהונדערט האט דער פראנצויזישער היסטאריקער פערנאנד ברוידעל רעוואלוציאניזירט די שטודיע פון היסטאריע ווען ער האט געניצט פארשידענע דרויסנדיקע דיסציפלינען ווי עקאנאמיק, אנטראפאלאגיע און געאגראפיע אין דער שטודיע פון גלאבאלער היסטאריע.

                                     

2. היסטארישע מעטאדאלאגיע

היסטאריקער באניצן פארשידענע מקורות, איינשליסנדיק געשריבענע און געדרוקטע דאקומענטן, אינטערוויוס בעל־פה היסטאריע און ארכעאלאגיע.

דער היסטארישער מעטאד באשטייט פון טעכניקן און רעכטליניעס דורך וועלכע היסטאריקער באניצן ערשטיקע מקורות און אנדערע באווייזן צו פארשן און דערנאך שרייבן היסטאריע. העראדאט 484 – בערך 425 פאר דער ציווילער רעכענונג ווערט ברייט גערעכענט דער "פאטער פון היסטאריע". זיין מיטצייטלער טוקידידעס בערך 460 – בערך 400 פאר דער ציווילער רעכענונג, אבער, ווערט פאררעכענט דער ערשטער מיט א צוגאנג צו היסטאריע מיט א גוט־אנטוויקלטן היסטאריע־מעטאד אין זיין ווערק די היסטאריע פון דער פעלאפאנעזישער מלחמה. טוקידידעס, אנדערש פון העראדאט, האט געהאלטן אז היסטאריע איז דער פראדוקט פון די אויסקלויבן און אקציעס פון מענטשן, און האט געקוקט אויף גורם און עפֿעקט, נישט סתם דער אויסקום פון הימלישן אינטערווענץ. אין זיין היסטאריע־מעטאד, האט טוקידידעס אונטערשטריכן כראנאלאגיע, א נייטראלן קוק־פונקט, און אז די מענטשלעכער וועלט איז די אויסקום פון די פעולות פון מענטשן. גריכישע היסטאריקער האבן אויך געקוקט אויף היסטאריע ווי ציקליש, אז געשעענישן קומען צוריק מיט א סדר.

אין דער הקדמה צו זיין בוך די מוקאדימאה 1377, ווארענט דער אראבישער היסטאריקער איבן כאלדון וועגן זיבן גרייזן וואס ער האט געהאלטן אז היסטאריקער מאכן כסדר. אין דעם קריטיק האט ער א צוגאנג צו דער פארגאנגענהייט ווי מאדנע און וואס מען דארף אויסטייטשן. די אריגינעלקייט פון איבן כאלדון איז געווען צו טענה׳ן אז די קולטורעלע אונטערשייד פון אן אנדער תקופה מוז חל זיין אויף דער אפשאצונג פון רעלעוואנטן היסטארישן מאטריאל, כדי אונטערשיידן די פרינציפן לויט וואס ס׳איז מעגלעך צו פרואוון די אפשאצונג, און אויך צו שפירן די נויט פאר דערפארונג צוזאמן מיט ראציאנאלע פרינציפן, כדי אפצושאצן א קולטור פון דער פארגאנגענהייט. דערפאר האט איבן כאלדון איינגעפירט א וויסנשאפטלעכן מעטאד צו דער שטודיע פון היסטאריע, וואס ער האט אפטמאל גערופן זיין "נייע וויסנשאפט". זיין היסטארישער מעטאד האט אויך געלייגט די יסודות פאר דער אבזערוואציע פון דער ראלע פון קאמוניקאציע, פראפאגאנדע און סיסטעמישן פאראורטל אין היסטאריע, און ער ווערט דעריבער גערעכנט דער "פאטער פון היסטאריאגראפיע"אדער דער "פאטער פון דער פילאסאפיע פון היסטאריע".

אין דער מערב־וועלט, האבן היסטאריקער אנטוויקלט מאדערנע מעטאדן פון היסטאריאגראפיע אין די 17טן און 18טן יארהונדערטער, בפרט אין פראנקרייך און דייטשלאנד. דער 19טער־יארהונדערט היסטאריקער מיטן גרעסטן איינפלוס אויף מעטאדן איז געווען לעאפאלד פאן ראנקע אין דייטשלאנד.

                                     

3.1. געביטן פון היסטאריע תקופות

אפטמאל פאקוסירט היסטארישע שטודיע אויף געשעענישן און אנטוויקלונגען וואס האבן פאסירט אין געוויסע תקופות. היסטאריקער געבן נעמען צו די דאזיקע תקופות כדי צו דערמעגלעכן היסטאריקער צו קענען ניצן "ארגאניזירן אידעען און קלאסיפיקאציע גענעראליזאציעס. די נעמען וואס מען גיט צו א תקופה קענען ענדערן לויט דער געאגראפישער לאקאציע, ווי אויך די גענויע דאטעס ווען א געוויסע תקופה הייבט זיך אן און לאזט זיך אויס. יארהונדערטער and יארצענדלינגער זענען אפט־געניצטע תקופות, און די צייט וואס זיי באדייטן ווענדט זיך אויף וועלכער קאלענדאר סיסטעם מען ניצט. מערסטנס זענען די תקופות קאנסטרוקטירט למפרע און זענען אפהענגיק אין אפשאצונגען וועגן דער פארגאנגענהייט. ווי מען שטעלט אויף די תקופות און זייערע נעמען קענען האבן א השפעה אויף וויאזוי מען שטודירט זיי.

                                     

3.2. געביטן פון היסטאריע היסטארישע צייטן

 • אוראלטע אויסטראליע.
 • אוראלטע אפריקע.
 • אוראלטע כינע.
 • אוראלטע אינדיע.
 • סומער.
 • אוראלט עגיפטן.
 • אוראלטע צענטראלע אמעריקע - אזטעק, מאיא.
 • אוראלטע היסטאריע.
 • בבל.
 • אוראלטע ארמעניע.
 • אוראלט גריכנלאנד.
 • הויך מיטלאלטער און די קרייצוגן–קאנפליקט מיט איסלאם, קאטארן, פאגאנער אין דער ליטע, אא״וו.
 • פריערער איסלאמישער כאליפאט–פון מוכאמאד ביז די קרייצוגן.
 • רוימישע אימפעריע.
 • כינעזישע דינאסטיעס.
 • פריערער מיטלאלטער.
 • שפעטערער מיטלאלטער–13טער יארהונדערט ביז 15טן יארהונדערט.
 • ביזאנטישע אימפעריע.
                                     

3.3. געביטן פון היסטאריע געאגראפישע לאקאציעס

געוויסע געאגראפישע לאקאציעס קענען זיין דער יסוד פאר היסטארישער שטודיע, למשל, קאנטינענטן, לענדער און שטעט. פארשטיין פארוואס היסטארישע געשעענישן זענען געשען איז וויכטיק. פאר דעם צוועק ווענדן זיך היסטאריקער אפט צו געאגראפיע. לויט זשול מישעלע אין זיין בוך Histoire de France 1833, "אָן א געאגראפישן יסוד, זעען אויס די מענטשן, די שאפער פון היסטאריע, אזוי ווי זיי שפאצירן אויף דער לופט."וועטער־פורעמען, וואסער־פארזארג און די לאנדשאפט פון אן ארט, זיי אלע באאיינפלוסן דאס לעבן פון די וואס וואוינען דארט. צום ביישפיל, כדי אויפצוקלערן פארוואס האבן די אוראלטע עגיפטער אנטוויקלט א דערפאלגלעכע ציוויליזאציע, איז נייטיק צו שטודירן די געאגראפיע פון עגיפטן. עגיפטישע ציוויליזאציע איז געבויט געווארן אויף די ברעגן פונעם טייך נילוס, וואס האט יערלעך פארפלייצט די ארומיקע געגנט, און האט ארויפגעלייגט ערד אויף זיינע ברעגן. די רייכע באדן האט געהאלפן די פארמערס וואקסן גענוג גערעטענישן צו באשפייזן די באפעלקערונג פון די שטעט. במילא האט נישט יעדער איינער געדארפט זיין א פארמער, און אזוי האבן טייל מענטשן געארבעט אין שטעלעס וואס האבן געהאלפן אנטוויקלען די ציוויליזאציע. אויך דארף מען בארעכענען מיטן קלימאט, וואס היסטאריקערס ווי עלזווערט האנטינגטאן און אלען סעמפל האלט פאר א מכריעדיקע באווירקונג אויף דער קורס פון היסטאריע.                                     

3.4. געביטן פון היסטאריע ראיאנען

 • היסטאריע פון צענטראל-אמעריקע שטודירט די פארגאנגנהייט איבערגעגעבן מדור לדור אויפן קאנטינענט אין דער ערד׳ס מערבדיקן האלבקיילעך.
 • היסטאריע פון צפון-אמעריקע שטודירט די פארגאנגנהייט איבערגעגעבן מדור לדור אויפן קאנטינענט אין דער ערד׳ס צפונדיקן און מערבדיקן האלבקיילעך.
 • היסטאריע פון אפריקע הייבט און מיט די ערשטע מאדערנע מענטשן אויפן קאנטינעט, ווייטע ביז די היינטיקע טעג ווי א געלאטעכץ פון אלערלייאיקע און פאליטיש אנטוויקלדיקע פֿאלקשטאטן.
 • היסטאריע פון די קאראאיבן.
 • היסטאריע פון דרום-אמעריקע שטודירט די פארגאנגנהייט איבערגעגעבן מדור לדור אויפן קאנטינענט אין דער ערד׳ס דרומדיקן און מערבדיקן האלבקיילעך.
 • היטסאריע פון די אמעריקעס.
 • היסטאריע פון אייראזיע.
 • היסטאריע פון אנטארקטיקע.
 • היסטאריע פונעם מיטל-מזרח הייבט אן מיט די ערשטע ציוויליזאציעס אין דעם מיטל־מזרח וואס זענען געגרינדעט געווארן אין מעסאפאטאמיע.
 • היסטאריע פון אויסטראליע הייבט אן מיט דער דאקומענטאציע פון מאקאסאר האנדל מיט אלט-געזעסענע אויסטראלער אויפן צפון בארטן פון אויסטראליע.
 • היסטאריע פון אזיע.
 • היסטאריע פון מזרח-אזיע שטודירט די פארגאנגנהייט איבערגעגעבן מדור לדור אין מזרח-אזיע.
 • היסטאריע פון ניי זילאנד גייט צוריק 700 יאר צו ווען די פאלינעזער האבן באזעצט דאס לאנד, און האבן אנטוויקלט א באזונדערע מאארי קולטור.
 • היסטאריע פון די פאציפישע אינזלען באשרייבט די געשיכעט פון די אינזלען אינעם פאציפישן אקעאן.
 • היסטאריע פון אייראפע באשילדערט דעם צייט־פארבייגאנג פון מענטשן וואס וואוינען אין דעם אייראפעאישן קאנטינענט ביז צום היינטיקן טאג.
 • היטסאריע פון אינדיע שטודירט די פארגאנגנהייט איבערגעגעבן מדור לדור אין דעם אונטער־הימאלאיע ראיאן.
 • היסטאריע פון דרום-מזרח אזיע.


                                     
 • די היסטאריע פון די יידן גייט שוין אן כמעט פיר טויזנט יאר איבער דער גארער וועלט. די היסטאריע הייבט זיך אן מיט די אבות, אברהם, יצחק און יעקב. די גרינדער
 • אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע איז דער גרויסער מוזיי אויפן פיפטע עוו. אין מאנהעטן ווי עס ווערן געוויזן די נאטור היסטאריע ער איז געגרינדעט געווארן
 • די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק
 • קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע נויט
 • וועלט היסטאריע באשרייבט די קולטורעלע דערגרייכן פון דער מענטשהייט זייט פרעהיסטארישע צייטן ביזן סוף פונעם 20סטן יארהונדערט. די תורה פארציילט אז דער אייבערשטער
 • אוראלטע היסטאריע צייכנט אפ די ענדע פון די פרעהיסטארישע עפאכעס, און די אנהייב פון דער היסטארישער עפאכע. די אנהייב פון דער עפאכע איז ווען מען האט אויסגעטראפן
 • די היסטאריע פון טעכנאלאגיע איז די געשיכטע פון ערפינדונג פון נייע געצייג אין דער לויף פון די יארן, און זייער איינפלוס אויף דער געזעלשאפט. די ערשטע ערפינדונגען
 • די היסטאריע פון פוילן איז די געשיכטע פונעם קאמף צו דערגרייכן און האלטן די אומאפהענגיקייט פונעם פוילישן פאלק. די פוילישע, וואס געהערן צו דער גרופע פון סלאווישע
 • די היסטאריע פון אייראפע איז אן אלגעמיינער נאמען פאר דער באשרייבונג פון דער צייט זייט מענטשן האבן באזעצט די יבשה פון אייראפע ביז די היינטיקע צייטן. מען
 • וואשינגטאן, די נאטור - היסטאריע מוזעאום אין ניו יארק און די גוגנהיים אינטערנאציאנאל מוזעאום אין דעם בריטישן מוזיי אין לאנדאן. היסטאריע מוזעאום איז אן זאמלונג
 • די היסטאריע פון כינע גייט צוריק צו אוראלטע צייטן, מיט באריכטן פון פאר 3, 500 יאר. כינעזישע קולטור האט אנטוויקלט ארום די דינאסטיעס וואס האבן געהערשט איבערן
 • טאג אין וועלכע אמעריקע האט געליטן איר שוידערליכסטן טעראר אטאקע אין איר היסטאריע פיר פליגער זענען געווארן פארכאפט דורך אראבישע מוסלמענער טעראריסטן פון


                                     
 • היסטאריע פון דער וועלט, ערשטער טייל ענגליש: History of the World, Part I איז א 1981 קאמישער פילם רעזשיסירט און פראדוצירט דורך מעל ברוקס וועלכער שפילט
 • טעריטאריע לויט א געזעצלעכן אויטאריטעט אונטער א רעגירונג. אין דער אלטער היסטאריע פלעג זיין שטעט מיט אייגענע מלכים, אזוי איז יעדע שטא ט געווען א באזונדערע
 • די היסטאריע פון די פ א ראייניגטע שטא טן האט זיך א נגעהויבן מיטן אנקום פון נאטיווע אמעריקאנער אין צפון אמעריקע מיט טויזנטער יאר צוריק. א צאל נאטיווע קולטורן
 • די היסטאריע של גריכנלאנד האט זיך אנגעהויבן גאר פרי. שוין אין אוראלטע צייטן האט זיך אנטוויקלט די מינאישע ציוויליזאציע אויף די ברעגן פון דעם אגאישן ים. אין
 • 34.76139 די צה ל היסטאריע מוזיי איז א מוזיי פון דער מיליטערישער געשיכטע פון ישראל. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: צה ל היסטאריע מוזיי גלריית צילומים
 • בעניטא מוסאליני ווערט פרעמיער מיניסטער פון איטאליע, דער יונגסטער אין דער היסטאריע פון איטאליע. 2008 - סעטאשי נעקעמאטא שיקט ארום דעם פלאן וויאזוי צו שאפן
 • די היסטאריע פון רוסלאנד הייבט אן מיט די מזרח סלאוון. דער ערשטער מזרח סלאווישער שטא ט, קיעווער רוס, האט אנגענומען קריסטלעכקייט פון דער ביזאנטישער אימפעריע
 • ראיאן אין אוקראינע, 80 ק מ דרום - מזרח פון ראוונע, 5 ק מ מזרח פון שעפעטיווקע. אין יאר 1900 האבן געוואוינט אין סודילקאוו 2713 יידן. היסטאריע פון סדילקאוו
 • זינגליד פון א לאנד איז א זינגליד אדער א מוזיקאלישע קאמפאזיציע וואס רימט די היסטאריע טראדיציע און נאציאנאלע אספיראציעס פון א געוויסן פאלק, און וואס איז אנערקענט
                                     
 • מרזל, בנצי גופשטיין, איתמר בן גביר, און נאך. פון די באקאנטע פיגורן אינעם היסטאריע פן חברון, איז געווען ברוך גאלדשטיין ע ה ה ינקום דמו, וואס איז געווען דער
 • געוויסן מענטש אדער א גרופע מענטשן וואס זיי ניצן אין פארשידענע אופ נים. אין היסטאריע די ריטערס פ לעג ניצן זיי כדי זיך אונטערשיידן פון די פון די שונאים ס זעלנערס
 • זײ ן הױפ טשטא ט איז בײרוט. די פרעזידענטליכע רעזידענץ איז אין באאבדע. זיין היסטאריע איז גאר אן אלטע, מיר געפונען אין תנ ך אז שלמה המלך, האט געהאט א פארבינדונגען
 • מערדער און אויסערגעווענליכע אונטערדריקונגען פון אידן במשך פון די אידישע היסטאריע אין גלות. דער טערמין שטאמט פון די ווערטער אנטי - שם. עס איז גענוצט געווארן
 • די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען דער גרעסטער קריג אין דער מענטשליכער היסטאריע ער איז אויך דער איינציגסטער קריג אין וועלכן די אטאם באמבע איז גענוצט געווארן
 • הערצאגן, מלכים און מאנארכן וואס האט געשפילט א צענטראלע ראלע אין אייראפעאישער היסטאריע זיי האבן געהערשט איבער עסטרייך מער ווי 600 יאר. אויך האבן זיי געהערשט
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: היסטאריע דערציילונג הילף פון געשיכטע אין די וויקיפעדיע
 • 1912 - וואולקאן אויסבראך אין אלאסקע דער צווייטער גרעסטער אויסבראך אין היסטאריע 1944 - צווייטער וועלט קריג: D - Day - די אליאירטע כוחות אינוואדירן נארמאנדי
 • קלינטאן, גערופן ביל, ווערט פארעכענט פון די גוטע פרעזידענטן אין אמעריקע ס היסטאריע ער איז געווען געפלאגט פון צניעות סקאנדאלן, מיט האבן געשלעכט מיט א אינגן

Users also searched:

היסטאריע, גייסט וויסנשאפט. היסטאריע,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →