ⓘ הארי פאטער, באדייטן. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: הארי פאטער כאראקטער - דער הויפט כאראקטער אין דער הארי פאטער מעדיע קאנצעסיע. הארי פאטער ..

                                     

ⓘ הארי פאטער (באדייטן)

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • הארי פאטער כאראקטער - דער הויפט כאראקטער אין דער "הארי פאטער" מעדיע קאנצעסיע.
  • הארי פאטער - א סעריע פון ראמאנען געשריבן דורך דזשיי.קיי. ראלינג.
  • הארי פאטער פילם סעריע - דער פילם סעריע באזירט אויף די ראמאנען.
                                     
  • ארטיקל דיסקוטירט די בוך סעריע. טאמער זוכט איר אן אנדער באדייטונג, זעט הארי פאטער באדייטן הא רי פ א טער ענגליש: Harry Potter אויסגעלייגט הערי פ א טער
  • דיסקוטירט דער הויפט כאראקטער. טאמער זוכט איר אן אנדער באדייטונג, זעט הארי פאטער באדייטן הא רי דזשיימס פ א טער ענגליש: Harry James Potter געבוירן דעם