ⓘ לאנדאנער בית דין. דער לאָנדאָנער בית דין איז דער בית דין פון דער ק״ק כנסת ישראל איז אַ באוואוסטע ארטאדאקס־יידישע אָרגאַניזאַציע אין בריטאַניע אונטער דעם רעליגיע ..

                                     

ⓘ לאנדאנער בית דין

דער לאָנדאָנער בית דין איז דער בית דין פון דער ק״ק כנסת ישראל איז אַ באוואוסטע ארטאדאקס־יידישע אָרגאַניזאַציע אין בריטאַניע אונטער דעם רעליגיעזן אויטאָריטעט פון דעם בריטישן הויפט רב. דער הויפּט רב איז אפיציעל דער אב בית דין פון דעם לאנדאנער בית דין.

                                     

1. פאראנטווארטלעכקייטן

דער לאנדאנער בית דין איז פאראנטווארטלעך פאר א ברייטער אויסוואל פון הלכה׳דיקע געביטן:

 • השגחה אויף מוהלים
 • השגחה אויף עירובים אין לאָנדאָן
 • אויפזיכט אויף ענינים פון גירות
 • באַראָטן די ציווילע אויטאריטעטן אויף לעגיסלאטיווע ענינים בנוגע יידן
 • השגחה אויף ייִדישע חתונות אינעם פאראייניגטן קעניגרייך
 • כשרות
 • אויפזיכט אויף שחיטה און שוחטים
 • שאלות וועגן קבורה און אבילות
 • מקוואות
                                     

2. געוועזענע מיטגלידער פונעם בית דין

 • דיין כתריאל דוד קאַפּלין
 • דייַן האַריס לאזארוס
 • דיין שמואל יצחק הילמאן
 • דיין גרונפעלד
 • דיין אברהם ראפאפארט
 • דיין יונתן אברהם
 • דיין יחזקאל אַבראַמסקי ראב״ד
 • הויפט רב יונתן סאַקס
 • דיין חנוך הכהן ערנטרוי ראב״ד
 • דיין יצחק בערגער
 • דיין אריה לייב גראסנאס
 • דיין מאיר לעוו