ⓘ אימפעט. אין מעכאניק איז מאָמענטום א וועקטאר קוואנטיטעט, דער פּראָדוקט פון דער מאַסע און גיכקייַט פון אַן אביעקט: p = m v, {\displaystyle \mathbf {p} =m\mathbf { ..

                                     

ⓘ אימפעט

אין מעכאניק איז מאָמענטום א וועקטאר קוואנטיטעט, דער פּראָדוקט פון דער מאַסע און גיכקייַט פון אַן אביעקט:

p = m v, {\displaystyle \mathbf {p} =m\mathbf {v} \,} וואו p איז דער מאמענטום, m איז די מאסע און v איז די גיכקייט

מאָמענטום מעסט די "שטארקייט" פון דער באוועגונג פון אַן אביעקט. מאמענטום איז א קאנסערווירטער קוואנטיטעט.