ⓘ דור. א דור איז דער נאָמען פֿאַר אַלעמען וועלכע לעבן אין איין צייט. מען רופט אויך די טאטע-קינד קרובֿישאַפֿט א דור. בכלל איז א דור בערך 30 יאָר, וועלכער איז די דו ..

אייכנשטיין

אייכנשטיין איז א באקאנטער יידישער משפחה־נאמען. די רבי׳ס פון זידיטשוב געהערן צו דער אייכנשטיין משפחה, און פון זיי האט זיך אפגעטיילט דאס קאמארנער חסידות. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: אלכסנדר סענדער יו"ט ליפא אייכנשטיין – אדמו״ר אין דריטן דור פון זידיטשויוו יצחק אייזיק אייכנשטיין – אדמו״ר אין צווייטן דור פון זידיטשויוו יצחק אייזיק אייכנשטיין יהודה צבי הירש אייכנשטיין – דריטער זידיטשויווער רבי ישכר בעריש אייכנשטיין – צווייטער זידיטשויווער רבי צבי הירש אייכנשטיין – גרינדער פון זידיטשויווער הויף משה אייכנשטיין פון סאמבאר אלכסנדר סענדער אייכנשטיין – גרינדער פונעם קאמארנער ...

                                     

ⓘ דור

א דור איז דער נאָמען פֿאַר אַלעמען וועלכע לעבן אין איין צייט. מען רופט אויך די טאטע-קינד קרובֿישאַפֿט א דור. בכלל איז א דור בערך 30 יאָר, וועלכער איז די דורכשניטלעכע אלטערהייט ווען מען ווערט א טאטע.

יידן האלטן אז די קדושה פון דורות פארקלענערט זיך יעדער דור ירידת הדורות.

                                     

1. נאמען פון דורות

מע האט באנאמענט וויכטיקע דורות. למשל, דער דור לעבעדיק אין משך פון מגדל בבל הייסט דור הפֿלגה צעטיילקייט. אנדערע דורות ווערן רעקארדירט אין דער טאבעלע:

די יידן וואס האבן איבערגעלעבט דעם חורבן הייסן שארית הפליטה. זייערע קינדער הייסן דער צווייטער דור נאכן חורבן.

אין מדינת ישראל הייסן די דור פון מלחמת העצמאות "דור תש"ח".