ⓘ זעקסעק. א זעקסעק איז א פילעק מיט זעקס ריפן. אין אן איינפאכן זעקסעק באטרעפן די זעקס אינעווייניגע ווינקלען פון א זעקסעק 720º. די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן קאנוועק ..

                                     

ⓘ זעקסעק

א זעקסעק איז א פילעק מיט זעקס ריפן. אין אן איינפאכן זעקסעק באטרעפן די זעקס אינעווייניגע ווינקלען פון א זעקסעק 720º.

די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן קאנוועקסן זעקסעק מיט ריפ לענג a ווערט גערעכנט:

A = 3 2 a 2 cot ⁡ π 6 = 3 2 a 2 ≃ 2.59808 a 2. {\displaystyle A={\frac {3}{2}}a^{2}\cot {\frac {\pi }{6}}={\frac {3{\sqrt {3}}}{2}}a^{2}\simeq 2.59808a^{2}.}.