ⓘ וויליאמסבורג ..

בעדפארד גארדענס

בעדפארד גארדענס איז א פריאעקט פון מערערע רעזידענשעל בנינים אויף בעדפארד עוועניו אין וויליאמסבורג, ווי עס וואוינען הונדערטער חסידישע פאמיליעס, אנגעבליך, אלס אומפארמעגליך, די בנינים איז אונטער א פריוואטע אייגענטומערשאפט און א חלק איז אויסגעהאלטן פון די שטאט. די גאר ארימע וואוינען דארן כמעט רענט פריי. די בנינים זענען און הארץ פון די חסידישע געגענט און איז א פראמענענטע געגענט.

                                     

ⓘ וויליאמסבורג

  • the New World היסטאריע פון וויליאמסבורג אויף אייוועלט וויליאמסבורג ארד WBURG וויליאמסבורג פארשידענארטיגס Billburg וויליאמסבורג מאגאזין Free Willamsburg
  • וויליאמסבורג בריק לויפט פון וויליאמסבורג אריבער צו און פון מאנהעטן. דער וויליאמסבורג בריק האט מען אנגעהויבען צו בויען אין 1896 און איז פארענדיקט געווארען
  • געעפנט די ספינקא מיידל שולע אין וויליאמסבורג ווען זיין טאטע איז אוועק האט ער זיך געעפנט אן אייגן בית המדרש אין וויליאמסבורג אויף וואלעבאוט ראג פון מידעלטאן
  • פון וויליאמסבורג זיין צווייטער זון, איז אב ד תולדות יוסף פאפא אין בארא פארק הרב ישראל מנחם גרינוואלד. זיין דריטער זון, איז דומ ץ פאפא וויליאמסבורג הרב
  • גרויסע שול פון דער לאוער איסט סייד, אויף קלינטאן סטריט הארט נעבן דער וויליאמסבורג בריק. וויליאמסבורגער איינוואוינער זענען זייער באקאנט מיט דעם היסטארישן
  • סאטמארער ישיבה גדולה פון וויליאמסבורג וואס שטייט אונטער דער אנפירערשאפט פון הרב זלמן לייב טייטלבוים, סאטמארער רבי פון וויליאמסבורג אין די 1940ער יארן, איז
  • מפרש פון תנ ך נפטר ה תר ם ה תשכ ז - מענדל טייטלבוים, סאטמארע רב אין וויליאמסבורג ה תר ץ שנה פשוטה - ארטור באלפור, בריטישער פאליטיקער, האט געגעבן די
  • עסקן פאר די חסידישע איינוואוינער פון וויליאמסבורג אנפירנדיג די פאראייניגטע אידישע ארגאניזאציעס אין וויליאמסבורג ער איז דער פא רזיצער פון רב טוב, אן ארגאניזאציע
  • ישיבת פורת יוסף ה תשי ב - רבי זלמן לייב טייטלבוים, סאטמארער רבי אין וויליאמסבורג ה תרל ב - הרב יעקב עטלינגער - מחבר פון ערוך לנר בנין ציון בכורי
  • סיטי. דערינען זענען אויך פאראן די גרעסטע אידישע געגנטער פון דער וועלט וויליאמסבורג פאר אונגארישע אידן פונעם חסידישן שטראם  קרוין הייטס פאר חבד סקער אידן