ⓘ שמואל בן ארצי איז געווען א ישראלישער שרייבער, דיכטער און דערציער. ער האט געלערנט אין דער נאווהארדיקער ישיבה. ..

                                     

ⓘ שמואל בן ארצי

שמואל בן ארצי איז געווען א ישראלישער שרייבער, דיכטער און דערציער.

ער האט געלערנט אין דער נאווהארדיקער ישיבה.