ⓘ חזל זענען די רוחניותדיקע מנהיגים פון כלל ישראל פונעם אנהייב בית שני ביז דעם אנהייב פון די גאונים. געווענליך ווען מען זאגט חזל מיינט דאס די אלע גדולים וואס האבן ..

                                     

ⓘ חז"ל

חז"ל זענען די רוחניותדיקע מנהיגים פון כלל ישראל פונעם אנהייב בית שני ביז דעם אנהייב פון די גאונים.

געווענליך ווען מען זאגט חז"ל מיינט דאס די אלע גדולים וואס האבן איבערגעטייטשט תנ"ך און וואס זייער ווערק איז אריין אין די משניות, גמרא און נאך.

דורותווייז מיינט דאס פון די אנשי כנסת הגדולה ביז חתימת התלמוד.

חז"ל נעמען איין:

  • די זוגות
  • די אמוראים
  • די תנאים
  • די רבנן סבוראי
  • די סופרים