ⓘ אליגארכן ..

אליגארך

פארמעגן אין ביליאנען דאלארן Vagit Alekperov 4.1 Вагит Алекперов, LUKoil petroleum Aleksei Kuzmichev 2.7 ראמאן אבראמאוויטש 18.2 German Khan 3.5 Vladimir Bogdanov 2.3 Владимир Богданов, petroleum Surgutneftegaz) Alexander Abramov 2.9 Александр Абрамов, Evraz Group steel Vladimir Potanin 4.7 Владимир Потанин, Interros Mikhail Khodorkovsky 2.0 Михаил Ходорковский, Yukos petroleum Boris Ivanishvili 3.0 Iskander Makhmudov 2.2 Искандер Махмудов, non-ferrous metallurgy וולאדימיר ליסין 7.0 Владимир Лисин, Novolipetsk Steel וויקטאר וועקסלבערג 6.1 Виктор Вексельберг, Renova Group Suleiman Kerimov 2.6 ...

מאיר הירש

ר מאיר הירש א זון פון אברהם אבא הירש. און איידעם פון אברהם יצחק זיכערמאן ע"ה. מאיר הירש, א סוקסעספולער ביזנעסמאן, אבער גלייכצייטיג א שטייפער, הארטער פירער, הירש האט איבערגענומען די לייצעס פון די וועד הקריה פון די געועזענע ראשי הקהילה אין קרית יואל משה פרידמאן משה מאנראער און שלמה מיכל ראזנער, וועלכע האבן עס אריינגעפירט אין באנקראט מיט א דעפיציט פון 14 מיליאן דאלאר. נאך לאנגע יארן, פון פירן דאס שטעטל ווי א ביזנעס מיט א קאפיטאלע ווירטשאפט, האט הירש אנגעזאמלט א פארמעגן פון שווערע מיליאנען דאלאר וועלכע ליגן אין זיין קאנטראל. צוליב זיין אומבויגזאמע כאראקטער, האט זיך הירש אנגעשאפן א ים מיט שונאי ...