ⓘ מענטשן פון ווארשע ..

אירענא סענדלער

אירענא סענדלער איז געווען א פוילישע סאציאל ארבעטער און הומאניטאר וואס האט געהאלפֿן ראטעווען 2.500 יידישע קינדער פון די נאציס ווען זי האט זיי ארויסגעשמוגלט פֿון דער ווארשאווער געטא און געגעבן זיי פֿאלשע פאפירן.

                                     

ⓘ מענטשן פון ווארשע

 • אויפ געשטעלט אין ווא רשע די גרעסטע געטא מיט 450, 000 מענטשן זעט מער: ווא רשעווער געטא ווארשע איז געגרינדעט געווארן אין דעם 9טן יארהונדערט, און איז
 • ביז 20 מענטשן אין איין קליין צימער. דאס געטא איז געווען גרויס 2.4 פון גאנץ ווארשע אבער כאטש דעם איז דאס געטא געווען באזעצט מיט א דריטל פון ווארשעס
 • Sendlerowa ווארשע 15טן פעברואר 1910 - 12טן מיי 2008 איז געווען א פוילישע סאציאל ארבעטער און הומאניטאר וואס האט געהאלפ ן ראטעווען 2, 500 יידישע קינדער פון די נאציס
 • קאמפאזיטאר געב 1770 1839 - רבי שלמה זלמן ליפשיץ, מחבר פון חמדת שלמה ערשטער הויפט רב פון ווארשע געב 1765 1945 - דייוויד לויד זשארזש, פרעמיער מיניסטער
 • געב 1894 1942 - הלל צייטלין, יידישער שרייבער, דיכטער און זשורנאליסט אין ווארשע געב 1871 1988 - ראדזשער הארגריווס, בריטישער שרייבער און אילוסטראטאר געב
 • געווען איינע פון די טויט לאגערן אין פוילן ווי די יידן פון ווארשע זענען אומגעקומען, און פון די אומגעגנט. בערך ניין הונדערט טויזנט מענטשן זענען דארט אומגעקומען
 • מאיר שלום פון קאלושין. האט אנגעהויבן פירן א רעביסטעווע אין תרצ ד. אומגעקומען אין ווארשע ביים חורבן אייראפע. רבי חיים שמואל שטערנפעלד - הורוויץ פון כענטשין
 • דאס 93 - טע יאהר ד א ווארשא. דער גבור אין קייטען - א ראמאן. ב שימין. ווארשע 1911. 36505 ביכער: דייטשלאנד: 118554654 אמעריקע: n79091479
 • געפינט זיך אויף דער ווארשע - ביטאם שאסיי. אזשאראוו איז געגרינדעט געווארן אין 1569 דורך יאזאף אזשאראווסקי, און האט באקומען דעם סטאטוס פון א שטאט פונעם מלך זיגמונט
 • אנגעשלאסן אין בית ר, דער פרעזידענט פון בית ר איז געווען זאב זשאבאטינסקי, ווען דייטשלאנד האט איינגענומען פוילן, און אריין אין ווארשע האבן זיך די מיטגלידער צוזאמגענומען
 • אכט - און - צוואנציג פאעמען באם פענצטער, צעהן ווארשע צעהן א לט - שטאט, צוויי חומש מאטיוון, זעקס מיט קינדערשע אויגן, צעהן מענטשן און זאכן, פינעף בטחון, זעקס דריי פ א עמעס
 • תשי א, א באצירק פון וואווער, איינער פון די דיסטריקטן אין ווארשע פוילן, אויפן רעכטן ברעג פונעם ווייסל. פאלעניץ איז אין דרום מזרח ווארשע ביז תשי א איז