ⓘ זעלדע. געבאָרן אין קאַטערינאָסלאַוו הײַנט דניפּראָ אָדער דניעפּרפּעטראָווסק אוקרײַנע, צו אַ חסידישער משפחה. איר מוטער רחל איז געווען אַ טאָכטער פון ר׳ דוד צבי ח ..

                                     

ⓘ זעלדע

געבאָרן אין קאַטערינאָסלאַוו הײַנט דניפּראָ אָדער דניעפּרפּעטראָווסק אוקרײַנע, צו אַ חסידישער משפחה. איר מוטער רחל איז געווען אַ טאָכטער פון ר׳ דוד צבי חן דער רד״ץ, אַ חשובער ליובאַוויטשער רב פון דער באַװאוסטער חן פאַמיליע. איר פאָטער ר׳ שלום שלמה, איז געווען אַ זון פון ר׳ ברוך שניאור שניאורסאָן, און אַ ברודער פון ר׳ לוי יצחק שניאורסאָן – דער פאָטער פון דעם ליובאַוויטשער רבין.

איר פאָטער ר׳ שלום שלמה און איר זיידע דער רד״ץ – וועלכע זײַנען ביידע אַוועק אין איר יוגנט – האָבן געהאַט אַ טיפן גײַסטיקן אײַנדרוק אויף איר. אַזוי ווי זי איז געווען אַ בת‏־יחידה, האָט זי געזאָגט דעם קדיש נאָך איר טאַטן. זעלדע האָט זיך אויפגעהאָדוועט אין אַ חב״דישער היים, און איז שטענדיק געשטאַנען אין קאָנטאַק מיט איר שוועסטערקינד – דער ליובאַוויטשער רבי.

                                     
  • געסלעך. די געגנט איז היינט באוווינט בעיקר מיט רעליגיעזע מענטשן. די דיכטערין זעלדע האט אמאל געוואוינט אין דער געגנט כרם אברהם. זען  רעדן  ענדערן געגנטן אין
  • ווייב פון מנחם בעגין עלזא לאסקער - שילער, שרייבערקע גאולה כהן, כנסת דעפוטאט זעלדע שניאורסאן מישקאווסקי, דיכטערין יד אבשלום קבר זכריה בן יהוידע לעבן דער מערה
  • 2014 הא ט גאון רעקא רדירט דא ס ליד שלומי פ א רפ א סט פ ון דער דיכטערין זעלדע גאון האט צוויי קינדער פ ון זיין פ ריערדיקער חתונה מיט אורנה גא לדפ א רב:
  • די לעגענדע פון זעלדא ענגליש: The Legend of Zelda איז א סעריע פון ווידעא שפילן. רוב די שפילן דיסקוטירן א יינגל מיטן נאמען לינק וואס דארף ראטעווען פרינצעסין