ⓘ צירקוס. א צירקוס איז א פארשטעלונג וואס טראגט א קאמיעדער כאראקטער. אין א צירק מאכט מען קונצן מיט חיות אדער דזשאנגליאר. ווען א קינד מאכט איבערקערענישן אין חדר זאג ..

                                     

ⓘ צירקוס

א צירקוס איז א פארשטעלונג וואס טראגט א קאמיעדער כאראקטער.

אין א צירק מאכט מען קונצן מיט חיות אדער דזשאנגליאר. ווען א קינד מאכט איבערקערענישן אין חדר זאגט מען: "ער מאכט א צירק".