ⓘ טיש. צו מיינט איר טיש? א טיש ווערט באנוצט צום עסן, לערנען, שטודירן, ארבעטען. ווערט גלייכצייטיג באנוצט צו זאגן: האסט עפעס געברענגט צום טיש, מיינענדיג: סאיז דא פו ..

                                     

ⓘ טיש

צו מיינט איר טיש?

א טיש ווערט באנוצט צום עסן, לערנען, שטודירן, ארבעטען.

ווערט גלייכצייטיג באנוצט צו זאגן: האסט עפעס געברענגט צום טיש, מיינענדיג: סאיז דא פון וואס צו רעדן.

                                     
  • דער טיש קאמפיוטער ענגליש: desktop computer איז אזא פערזענלעכער קאמפיוטער וואס ווערט געהאלטן אויפן טיש א טיש קאמפיוטער ווערט מיינסטנס סטאנציאנירט אין
  • א טיש איז וואו חסידים קוקן זיך צו און האלטן מיט ווי זייער רבי עסט און פראוועט א סעודה למשל שבתים און ימים טובים. געווייליך זינגט מען די זמירות און אנדערע
  • דעזיין ט פאר מענטשן וואס ברויכן נוצן זייערע קאמפיוטער אוועק פון זייער ארבייטס טיש וואס זיי קענען זיך נישט באנוצן מיטן דעסקטאפ. היינט צוטאגס האט זיך שוין געטוישט
  • עהרליך. פאלגנדיק איז די ליסט לידער פונעם אלבאם: ערב שבת בין השמשות קבלת שבת לכה דודי לא תבושו מעריב גוט שבת שלום עליכם אשת חיל דעם רבינס טיש ישמחו במלכותך
  • מען אדער פ אר ן סובסטאנטיוו אדער נאך אים. למשל: א ווײ סער טיש דער טיש איז א ווײ סער דער טיש איז ווײ ס אין די ערשטע צוויי פ עלער בייגט מען דעם אדיעקטיוו
  • קאמפיוטערס צו שאפן א נעצווערק דורך וואס די קאמפיוטערס קאמוניקירן מיט אנאנד. טיש קאמפיוטער שויס קאמפיוטער די גרונדענע בא שטייטיילען פון א קאמפיוטער זיינען:
  • מאלצייט מיט דער גאנצער פאמיליע אדער חברים ביי חסידים איז דאס א פארברענגען אדער טיש ביי אידן איז דאס בעיקר שבת און ימים טובים. וואסארא סארטן געטראנקען און עסנווארג
  • א טישטעך איז א איבערצי אויפן טיש מען ניצט עס אדער צו באשיצן דעם טיש אדער ווייל עס זעט אויס שיין. אמאל איז עס געווען בלויז פון לייוונט, און מ האט עס געוואשן
  • פונעם סדר, און דער כוס שטייט אויפן טיש דעם גאנצן סדר. אנדערע פילן אן דעם כוס נאך בענטשן, און שטעלן דעם כוס אויפן טיש ביים זאגן שפוך חמתך און טיילן דאס
  • פון דער שטאט איז בערך 534, 500 געשאצט 2008 די שטאט איז לאנג באקאנט פאר טיש באשטעק. אין די 19טן און 20סטן יארהונדערטער איז שעפילד געווען א וועלטס צענדער