ⓘ יד שרה איז א אינסטיטוציע אין ישראל וואס באדינט באדארפענע אין פארשידענע ענינים. ווי צ.ב.ש. העלפן זיי פאר קראנקע, אלטע מענטשן, צובראכענע מענטשן א.א.וו. דאס אינסטי ..

                                     

ⓘ יד שרה

יד שרה איז א אינסטיטוציע אין ישראל וואס באדינט באדארפענע אין פארשידענע ענינים. ווי צ.ב.ש. העלפן זיי פאר קראנקע, אלטע מענטשן, צובראכענע מענטשן א.א.וו.

דאס אינסטיטוציע איז געגרינדעט געווארן דורך אורי לופליאנסקי וואס איז געווען דער בירגערמייסטער פון ירושלים פון 2005 ביז 2009

די הויפטקווארטיר געפינט זיך אין צענטרום פון דער שטאט ירושלים.

                                     

1. היסטאריע

יד שרה האט אנגעפאנגען אין די אנהייב 1970ער יארן, ווען אורי לופאליאנסקי און זיין ווייב מיכל האבן געקויפט עטלעכע אינהאלאטארן מיטן צוועק זיי אויסבארגן צו חולים אין זייער געגנט עזרת תורה אין ירושלים. אין די שפורן פון זייער איניציאטיוו האבן איינוואוינער פונעם געגנט אנגעהויבן ברענגען זיי געצייג און מעדיצינישע הילפן וואס זיי האבן געהאט און נישט געדארפט מער. אין א קורצער צייט איז זייער קליינע וואוינונג געווארן פיל מיט גיין־הילפסמיטלען, קוליעס, רעדערשטולן און נאך א סך כלים.