ⓘ איחוד. פאראיייניקונג. יונייטעד אין אלע חסידותען ווערט היינט דעוועלאפט אן איחוד פאר אינגעלייט, זיך צו האלטן אינאיינעם, און חלילה אפגעקילט ווערן פונען רבין אדער פ ..

                                     

ⓘ איחוד

פאראיייניקונג. יונייטעד אין אלע חסידותען ווערט היינט דעוועלאפט אן איחוד פאר אינגעלייט, זיך צו האלטן אינאיינעם, און חלילה אפגעקילט ווערן פונען רבין אדער פון די חסידות, ווער רעדט נאך חלילה אפקערן פון די פארטיי.