ⓘ מיסטעריע. פארהוילענקייט חידה סתימה. מיסטעריע ווערט געווענליך איבער א געשעעניש. די פאסירונג איז א מיסטעריע. אויף א מענטש קען מען זאגן: ער איז מיסטעריעז פארשוואונ ..

                                     

ⓘ מיסטעריע

פארהוילענקייט חידה סתימה.

מיסטעריע ווערט געווענליך איבער א געשעעניש. די פאסירונג איז א מיסטעריע.

אויף א מענטש קען מען זאגן: ער איז מיסטעריעז פארשוואונדן אדער פארהוילן.