ⓘ ווייזערל. א סטילוס ווערט געניצט צו שרייבן אויף א טאוול. היינט צו טאג, צו קענען ארבעטען אויף א פאלם-פיילאט אדער א יעדע האנט-געהאלטענע מאשינקע, דארף א ווייזערל, א ..

                                     

ⓘ ווייזערל

א סטילוס ווערט געניצט צו שרייבן אויף א טאוול. היינט צו טאג, צו קענען ארבעטען אויף א פאלם-פיילאט אדער א יעדע האנט-געהאלטענע מאשינקע, דארף א ווייזערל, אדער "סטיילעס".