ⓘ טיר. א טיר איז די זאך וואס מען קען ניצן צו פארשטעלן אן אריינגאנג צו א פלאץ. יעדע הויז, געביידע, קאר, צי טויער פארמאגט אן אריינגאנג, וואס דער אריינגאנג האט רוב מ ..

                                     

ⓘ טיר

א טיר איז די זאך וואס מען קען ניצן צו פארשטעלן אן אריינגאנג צו א פלאץ.

יעדע הויז, געביידע, קאר, צי טויער פארמאגט אן אריינגאנג, וואס דער אריינגאנג האט רוב מאל עפעס וואס פארשטעלט דעם אריינגאנג, כדי מען זאל קענען פארשליסן דעם אריינגאנג און קאנטראלירן ווער עס קומט יא אדער נישט אריין.