ⓘ לאטיין-אמעריקע. לאטיין־אמעריקע איז א גרופע לענדער און אפהענגיקע־לענדער אין דעם מערב האלבקיילעך וואו מען רעדט מערסטן ראמאנישע שפראכן ווי שפאניש, פראנצויזיש אדער ..

                                     

ⓘ לאטיין-אמעריקע

לאטיין־אמעריקע איז א גרופע לענדער און אפהענגיקע־לענדער אין דעם מערב האלבקיילעך וואו מען רעדט מערסטן ראמאנישע שפראכן ווי שפאניש, פראנצויזיש אדער פארטוגעזיש. טייל טעריטאריעס ווי קוועבעק, וואו מע רעדט פראנצויזיש, אדער שטחים פון די פאראייניגטע שטאטן וואו מע רעדט מערסטנס שפאניש זענען נישט איינגעשפארט ווייל זיי געהערן צו אנגלא-אמעריקע. דער טערמין איז ברייטער אזוינע קאטעגאריעס ווי היספאנישע אמעריקע וואס באדייט דווקא לענדער וואו מע רעדט שפאניש איבערא-אמעריקע וואס באדייט סיי שפאניש־ סיי פארטוגעזיש־רעדנטע לענדער. דער טערמין אויך נישט אזוי אלט.