ⓘ דבורה ווערא ווייצמאן איז געווען א דאקטער, ציוניסטישע אקטיוויסטין און פרוי פון דעם ערשטן פרעזידענט פון מדינת ישראל חיים ווייצמאן. ..

                                     

ⓘ דבורה ווערא ווייצמאן

דבורה ווערא ווייצמאן איז געווען א דאקטער, ציוניסטישע אקטיוויסטין און פרוי פון דעם ערשטן פרעזידענט פון מדינת ישראל חיים ווייצמאן.