ⓘ אוילער-אידענטיטעט. דער אוילער־אידענטיטעט, אויך גערופן די אוילער־גלייכונג, איז די גלייכונג: e i π + 1 = 0 {\displaystyle e^{i\pi }+1=0} אין דער דאזיגער גלייכונג ..

                                     

ⓘ אוילער-אידענטיטעט

דער אוילער־אידענטיטעט, אויך גערופן די אוילער־גלייכונג, איז די גלייכונג:

e i π + 1 = 0 {\displaystyle e^{i\pi }+1=0}

אין דער דאזיגער גלייכונג געפֿינען זיך די פאלגנדע מאַטאַמאַטישע קאנסטאַנטן:

  • i {\displaystyle i}, אימאַגינערער איינס i = √ − 1 {\displaystyle i=\surd {-1}}
  • e {\displaystyle e}, אוילער׳ס נומער e ≈ 2.71828 {\displaystyle e\approx 2.71828}
  • π {\displaystyle \pi }, פּי π ≈ 3.14159 {\displaystyle \pi \approx 3.14159}

אויך באווייזן זיך דא דריי פון די עיקערדיקע מאַטאַמאַטישע אפעראציעס: צוגאב, טאפלען און פאטענץ.

דער אוילער־אידענטיטעט הייסט נאָך דעם שווייצער מאַטעמאַטיקער לעאנהארד אוילער.

מענטשן האלטן דעם אידענטיטעט ווי דער שענסטער ארויסזאג אין מאטעמאטיק.