ⓘ חיים בן עטר, הראשון. רבי חיים בן עטר הראשון, דער ערשטער פון די חכמי מאראקא פון סאלע. א תלמיד חכם און ביזנעסמאן מיט גרויס פארמעגן און פארמעגן. דער נאמען עטר איז ..

                                     

ⓘ חיים בן עטר (הראשון)

רבי חיים בן עטר הראשון, דער ערשטער פון די חכמי מאראקא פון סאלע. א תלמיד חכם און ביזנעסמאן מיט גרויס פארמעגן און פארמעגן. דער נאמען עטר איז א פארפום אדער פארפום. ער איז דער זיידע פון רבי הרב חיים בן עטר דער אור החיים הקדוש.