ⓘ ישראלישע אינערן-מיניסטארן ..

אריה דרעי

אריה מאכלוף דֶרעי איז דער פירער פון דער ש"ס פארטיי אין ישראל און דינט ווי דער אינערן מיניסטער און מיניסטער פאר אנטוויקלען די פעריפֿעריע.

אלי ישי

אליהו ״אלי״ ישי איז א ישראלישער פאליטיקער, וואס פירט די יחד פארטיי. ער איז געווען דער פירער פון פאליטישע פארטיי ש"ס צווישן די יארן 1999–2013 און יחד - העם איתנו די יאר 2015.

חיים רמון

חיים רמון איז א כנסת דעפוטאט פון קדימה פארטיי, דער הסתדרות פארזיצער. און דער געוועזענער יוסטיץ מיניסטער. ער איז ערוועלט גאווארען ווי א חבר הכנסת צום ערשטן מאל אין 1983 צום 10טן כנסת, פון דער עבודה פארטיי, צום 13טן כנסת און 1992, איז ער געווארען די געזונטהייט מיניסטער. צוליב א אומגעוואונטשענער רעדע האט ער אפגעטרעטן אין 1994 און געווארן דער פארזיצער פונעם הסתדרות ארבעטער פעדעראציע, און נאך ווייניגער ווי צוויי יאר איז ער צוריק געווען אין כנסת אלס אינערן מיניסטער אין 1995, אין 1999, אין אזוי ווייטער ביזן אריבערגיין צו קדימה פארטיי אין נאוועמבער 2005, ווערנדיג דער יוסטיץ מיניסטער, אום 17טן אויג ...

יצחק שמיר

יצחק שמיר -יזרניצקי איז געווען פרעמיער מיניסטער פון ישראל, א קעמפער אין די לח"י, און א הויכראנגיקער מוסד אגענט.