ⓘ רעגירונגס מאכט אבטייל. אויטאריטעט צעטיילונג איז די רעגירונגס-מאכט צעטיילונג, וואס מען האט איר צעטיילט מיטן ציל צו באגרענעצן די מאכט פון די רעגירונג כדי זאל זי ז ..

                                     

ⓘ רעגירונגס מאכט אבטייל

אויטאריטעט צעטיילונג איז די רעגירונגס-מאכט צעטיילונג, וואס מען האט איר צעטיילט מיטן ציל צו באגרענעצן די מאכט פון די רעגירונג כדי זאל זי זיך דעמאקראטיש פירן צו איינבייגן די רעגירונג צו די געזעצן פון דער געריכט גלייך ווי יעדער בירגער.

די דריי אויטאריטעטן זיינען:

  • ריכטער אויטאריטעט - דאס געריכט.
  • אויספירער אויטאריטעט - דער פרעזידענט אין א רעפובליק אדער פרעמיער מיניסטער אין א פארלאמענט.
  • געזעצנגעבער אויטאריטעט - וואס דאס באשטימען די פארלאמענטס מיטגלידער אין ישראל: די חברי כנסת

אין מדינת ישראל איז די ערשטע צוויי אויטאריטעטן אינעם זעלבן מאכט, אינעם כנסת. אבער אין אמעריקע, דער קאנגרעס איז דער אויספירער אויטאריטעט.