ⓘ טראפיק. דאס געדרענג אויפן שאסיי פון מערערע אויטאמאבילן, וועלכע האלטן אפ דאס פארקער. א טראפיק פארקער קען פאסירט פון אן עקסידענט וואס האט זיך געמאכט אויפן שאסיי, ..

לי עוועניו

ליע עוועניו איז די אומאפיציעלער הויפט גאס אין די חרידישע געגענט אין וויליאמסבורג ברוקלין. עס איז די מיטלסטע עוועניו פון פינעף עוועניוס וואס לויפען אדורעך אין וויליאמסבורג. סהאט די גרעסטע קאנסטעטראציע פון געשעפטען און די געגענט. עס דינט אלס א פארבונדונג שטראסע פונעם וויליאמסבורגער בריטש מוסדות/בית המדרש און עס לויפט פאר 13 גאסען ווי עס טוישט זיך די נאמען אויף נארסטענד עוועניו וואס דאס שנייד אדורעך ביז די אנדערע עק ברוקלין.

                                     

ⓘ טראפיק

דאס געדרענג אויפן שאסיי פון מערערע אויטאמאבילן, וועלכע האלטן אפ דאס פארקער.

א טראפיק פארקער קען פאסירט פון אן עקסידענט וואס האט זיך געמאכט אויפן שאסיי, אדער צוליב קאנסטרוקציע אויפן שאסיי, וואס רעדוצירט די גיכקייט וואס די אויטאמאבילן קענען פארן, און דורך דעם ווערט א טראפיק.

טראפיק ליכט זענען געשאפן געווארן צו רעגולירן דעם טראפיק. ווער עס יעצט דורכפארן אין אן קרייצפונקט.

עס זענען פאראן געוויסע טראפיק רעגולאציעס, וואס אויב עמיצער פארלעצט זיי, באקומט ער א הזמנה וואס איז געווענליך א געלט שטראף, אדער גאר פונקטן אויף זיינ ליצענץ.