ⓘ ריכטער איז דער אלגעמינער שופט וואס זיצט אין געריכט פאר די רעגירונג דן צו זיין פון אלעס ארום די מענשטן אין עניני ממונות און אלע אנדערע קרימינאליטעט. געוויסע ריכט ..

                                     

ⓘ ריכטער

ריכטער איז דער אלגעמינער שופט וואס זיצט אין געריכט פאר די רעגירונג דן צו זיין פון אלעס ארום די מענשטן אין עניני ממונות און אלע אנדערע קרימינאליטעט.

געוויסע ריכטער מייסטענס פון די קלענערע פאזיציעס לויפן דורך וואלן וואס די מענשטן ערוויילן זיי. אבער די העכערע פאזיציעס ווי סופרים קארט ריכטער וועלט אויס דער פרעזידענט און די סענאט מיטן קאנגרעס האבן א כוח דאס צו פסלן און אפצושלאגן.