ⓘ כב שבט. התרסא - רבי יצחק חיות בר צבי פון בראד רבי שלמה בר רפאל בולא, מחס לחם שלמה התשעד - רבי יעקב גאלינסקי דער באוואוסטער מגיד מישרים פון בני ברק און ראש ישיבה ..

                                     

ⓘ כ"ב שבט

 • התרס"א - רבי יצחק חיות ב"ר צבי פון בראד
 • רבי שלמה ב"ר רפאל בולא, מח"ס לחם שלמה
 • התשע"ד - רבי יעקב גאלינסקי דער באוואוסטער מגיד מישרים פון בני ברק און ראש ישיבה אין נאווהארדאק-חדרה געב התרפ"א
 • התשנ"ג - רבי יהודה זאב סג"ל, ראש ישיבה אין מאנטשעסטער
 • הת"ן - רבי חיים ב"ר בנימין עשאל, רב הכולל אין סאלאניקי
 • התרפ"ב - רבי צבי ניסן פרודאמסקי, רב אין לייזעווא
 • התרי"א - רבי שמעון ב"ר דוד אפענהיים, ראב"ד בודאפעשט
 • התרכ"ח - רבי יצחק ב"ר מרדכי נעשכיזער
 • התרי"ט – רבי מנחם מענדל מארגנשטערן, דער אלטער קאצקער רבי
 • התרמ"ח - רבי יהודה לייב אייגער דער לובלינער רבי, מחבר פון תורת אמת
 • רבי יעקב מנחם מענדל דייטש, מח"ס חמדה גנוזה
 • התקפ"ו - רבי זרח מאדרעטשין פון ווילנע
 • התשמ"ח - רעביצין חיה מושקא שניאורסאן, לובאוויטשער רביצין
 • התר"ס - רבי יהודה לייביש לאנדא, אב"ד סאדיגורא, מחבר פון "יד יהודה"