ⓘ א תשרי. א - אדם הראשון יציר כפיו של הקבה באשאפן לדעת רבי אליעזר התשכא - יצחק הערצאג, פארזיצער פון דער יידישער אגענטור א תתקנט - שרה אמנו, דער ערשטער פון די פיר ..

                                     

ⓘ א תשרי

 • א - אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה באשאפן לדעת רבי אליעזר
 • התשכ"א - יצחק הערצאג, פארזיצער פון דער יידישער אגענטור
 • א תתקנ"ט - שרה אמנו, דער ערשטער פון די פיר מוטערס
                                     

1. יארצייטן

 • התרצ"ו - רבי יצחק מאיר העשל, קאפיטשיניצער רבי
 • התרע"ד - רבי יעקב דוד ווילאווסקי, דער רידב"ז
 • דתשע"ב - רבי אמנון פון מיינץ, וואס האט פארשפרייט דעם פיוט "ונתנה תוקף"
 • התר"ם - רבי מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל מלבי"ם, רב און מפרש פון תנ"ך געב התקס"ט
                                     
 • ווערט געציילט פון תשרי פון ווען ס איז באשטימט געווארן דער יידישער קאלענדאר קביעות החדשים איז תשרי שטענדיג א פולער חודש מלא א חודש פון דרייסיג
 • ג תשרי איז געווענליך צום גדליה סיידן עס געפאלט שבת דאן ווערט דער תענית אפגעשטופט אויף זונטאג, און איז דער דריטער טאג פון די עשרת ימי תשובה. די טעג ווען
 • ב תשרי איז דער צווייטער טאג ראש השנה, און דער צווייטער טאג פון די עשרת ימי תשובה. דער זיבעטער טאג פון מעשה בראשית, דער ערשטער שבת לויט רבי אליעזר ה תרפ ב
 • תשובה. ווען ראש השנה געפאלט דאנערשטאג, ווערט צום גדליה נדחה צו זונטאג ד תשרי ה ת ש - דער סאוועטן פארבאנד אינוואדירט פוילן ה תק ח - רבי צבי הירש אשכנזי
 • א תשרי יום כיפור שבת שבתון - י תשרי סוכות חג האסיף - ט ו תשרי שמיני עצרת עצרת - כ ב תשרי היינטיגע צייטן האלט מען ראש השנה צוויי טעג, א תשרי און
 • א ה תרע ג א טאכטער פון הרב דוד האגער פון זאבלאטאוו, א זון פון אהבת שלום פון קאסאוו. זייערע קינדער: הרב ישראל שלום יוסף פרידמאן י ג תשרי ה תרט ז - כ ג
 • געציילט פון תשרי אויך נאכדעם וואס ס איז באשטימט געווארן דער יידישער קאלענדאר קביעות החדשים קען חשוון זיין אמאל א פולער חודש מלא א חודש פון דרייסיג
 • ערב יום כיפור - מען טאר נישט פאסטן, און עס איז א מצוה פון דער תורה צו עסן. ה תשכ ח - גאולה עליזה בלאך, בירגערמייסטער פון בית שמש לויט דער מסורה איז רבי
 • און תענית אין דעם 10טן טא ג אין חודש תשרי י תשרי עס הײבט זיך א ן מיט דער נא כט פ ון 9טן אױפ ן 10טן פ ון תשרי אין חומש ויקרא כ ג װערט װעגן דעם געזא גט
 • צו ג - ט ס נאמען ה תר ך - אלפרעד דרייפוס, א יידישער אפיציר אין דער פראנצויזישער ארמיי ה תרפ א - הרב עובדיה יוסף, דער ראשון לציון און ספרדישער הויפט רב פון